Göm menyn

Zoom: verktyg för distansundervisning

Zoom applikationZoom är ett verktyg för distansundervisning som ersätter Adobe Connect. Det finns tillgängligt att ladda ner och börja använda redan nu. Vill du ha utbildning i verktyget eller kring pedagogik i onlineutbildning finns resurser tillgängliga. 

Genom att använda Zoom kommer du nu att ha tillgång till ett modernt och lättanvänt verktyg för distansundervisning. Alla anställa har tillgång till att ladda ner detta verktyg. 

Zoom ger möjlighet att skapa onlinemöten som liknar en vanlig lärsituation i fysisk miljö. Med hjälp av skärmdelning, whiteboardverktyg och möjlighet att lämna över ord och bild till deltagare skapas en flexibel lärmiljö. Det är möjligt att dela upp mötet i mindre grupper för diskussion (s.k. break out rooms) och det finns möjlighet att interagera via chatt. Video och ljud är i HD, mötet är inspelningsbart och deltagarna får inbjudan att ansluta till onlinemötet via en kalenderförfrågan eller länk. Det finns även en app för telefonen.

Olika kontotyper

Anställda på LiU har ett anställdkonto (corporate) och studenter använder ett baskonto (basic). En tydlig skillnad är att baskontot till exempel inte tillåter längre möten än 40 minuter om det är fler än två deltagare i mötet. Sådana begränsningar finns inte för ett anställdkonto.

Hur kommer jag igång?

Ladda ner Zoom från Min IT på PC eller Jamf Self Service på Mac (förinstallerat program på AD-anslutna datorer). Med hjälp av ditt befintliga LiU-konto kan du snabbt vara igång att utforska verktyget och dess funktioner.

  1. Ladda ner och starta Zoom
  2. Välj "Sign in"
  3. Välj alternativet "Log in with SSO" i högra kanten
  4. Skriv in LiU:s domän: liu-se
  5. Du skickas nu till LiU:s säkra inloggningssida och loggar in. Du kan alltså använda dina vanliga LiU-inloggningsuppgifter och behöver inte skapa något separat konto.
  6. I dialogrutan som dyker upp efter inloggningen accepterar du att öppna Zoom.us
  7. Nu är du igång!

Du kan även gå till https://liu-se.zoom.us/ för att schemalägga möten, ändra inställningar eller ansluta till möten.

Videoguider från Värt att veta-bloggen på LiU

Gå till kategorin för Zoom i Värt att veta-bloggen.

Videoguider på minuten från Zoom

How to join a meeting

Scheduling a meeting

Recording a meeting

Meeting controls

Sharing your screen

Break out rooms

Mer information och fler guider finns i Zooms helpcenter.

Mer hjälp

Du kan få uppstartshjälp av IT-tekniker om du vill ha hjälp med tekniken i föreläsningssalar.

Vill du ha utbildning i verktyget kan du ta hjälp av IT-utbildningar. Det finns schemalagda utbildningar tillgängliga och IT-utbildningar kan även sätta ihop anpassade utbildningstillfällen. 

Inspiration och hjälp kring pedagogik i digitala verktyg kan du få från IKT-studion.

Hantering av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, vilket innefattar bl.a. bild och röst. Det är inte tillåtet att behandla fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med personuppgiftsbehandlingen (uppgiftsminimering).

Tänk på hur du hanterar och sprider personuppgifter, och material som innehåller personuppgifter. Det ska finnas en rättslig grund och ett berättigat ändamål för insamling, lagring och spridning av personuppgifter. Om det förekommer andra personer än du själv i inspelningen ska dessa ha fått information om att de medverkar i ditt (video)material, i vilket syfte och varför det är nödvändigt att de medverkar för att uppnå syftet. De ska även informeras om hur länge deras personuppgifter kommer att sparas och vem som kommer att ha tillgång till dem. Filmning och spridning är endast tillåten om uppgifter har samlats in korrekt och de som registreras på bild har fått korrekt information.

Se mer information om personuppgifter på våra sidor om Dataskyddsförordningen (GDPR).

Sagt om Zoom

Kommentarer från några kollegor som redan använder verktyget:


Wolfgang Schmidt, proprefekt och universitetslektor på IKK

Bild på Wolfgang Schmidt"Jag använder Zoom för distansföreläsningar till Linnéuniversitetet i Växjö, som vi har ett utbyte med i olika kurser. Jämfört med Adobe connect är Zoom mycket bättre och enklare att hantera. Man kan behöva lite hjälp med tekniken i början men efter tredje-fjärde gången klarar man sig helt själv. När jag håller mina föreläsningar kan jag köra via Eduroam-nätverket trådlöst och kvaliteten blir ändå väldigt bra och utan några fördröjningar. Mitt tips till andra kollegor för att komma igång: börja enkelt och skicka möteslänken till en kollega och prova verktyget. Våga testa!"

 

 

 


Tobias Trofast, universitetsadjunkt på ITN

Bild på Tobias Trofast”Jag använder Zoom som ett live-streaming-verktyg till studenterna när vi kör datorbaserade laborationer. Eftersom alla datorer i vårt labb har så pass stora skärmar får studenterna plats både med sina egna programfönster och Zoom bredvid, vilket gör att de som vill kan arbeta parallellt när jag visar dem något. De slipper alltså flytta blicken mellan en projicerad bild och sin skärm. Dessutom spelar det mindre roll om de sitter nära mig eller långt ifrån – alla får lika bra bild. Vid något tillfälle har jag låtit dem ta över rummet och visa för alla andra vad de gjort på sin dator, vilket är något som jag vill utveckla. Jag har dessutom tänkt att det ska vara möjligt för den som är borta eller sjuk att följa med i undervisningen från annan plats.

Jag tycker att det har gått snabbt att sätta upp ett mötesrum och komma igång Zoom, jämfört med Adobe Connect. Zoom har också ett mer intuitivt gränssnitt. Det verkar hittills relativt resurssnålt och i mina tester med 25 samtidiga deltagare i rummen har vi inte upplevt någon nämnvärd fördröjning. En bra funktion är att kunna annotera och att kunna dela bara ett programfönster, inte hela skärmvyn.”


Hantering av material från Adobe Connect

Det svenska universitetsdatanätverket, SUNET, som har tillhandahållit Adobe Connect har meddelat att inspelningsfunktionen i Adobe Connect kommer att stängas av den 31 januari 2019.

Om du har filer där kommer de att finnas tillgängliga i Adobe Connect till och med den 31 januari 2021, då tjänsten avslutas helt. För att fortsätta att ha ditt material tillgängligt för delning även efter detta bör du ladda ner dem från Adobe Connect.

Var ska jag förvara mitt material nu?

En rekommendation är att använda Microsoft Video, som är en videotjänst som ingår i LiU:s redan avtalade tjänster och finns via Office 365 i Lisam. Du hittar det via menyn längst uppe till vänster inne i Lisam. Där hittar du Video om du fäller ut menyn med alla appar. Direktlänk till verktyget.

Video har många funktioner som du känner igen från andra vanliga videotjänster på nätet, men eftersom det ingår i LiU:s Office365-tjänster finns det möjlighet att styra behörighet att se materialet med hjälp av våra AD-grupper, exempelvis kurs- och personalgrupper. Begränsningar som finns är att det inte går att dela material utanför organisationen och att appen Video i nuläget inte kan hantera filformatet FLV, varför du måste konvertera filer till exempelvis MP4.

Microsoft har aviserat att man kommer att genomföra ändringar så att FLV-filer kommer att stödjas. Har du stora mängder material att flytta över kan du ladda ner materialet från Adobe Connect men avvakta att ladda upp dessa tills denna uppdatering är på plats. Information om detta kommer att skickas ut när fungerar.

Hur konverterar jag filer till MP4?

Videofilerna som du laddar ner från Adobe Connect kommer att vara i formatet FLV och en rekommendation är att konvertera dessa videoklipp till det mer vanliga formatet MP4 om du direkt vill ladda upp dem i Video. Detta kan du göra med hjälp av videoprogrammet VLC, se denna guide från Lifewire.

Du kan hämta VLC via MinIT (AD-ansluten PC) eller Jamf Self Service (AD-ansluten Mac).

Jag behöver kunna dela mina videoklipp utanför organisationen, kan jag använda ett annat verktyg?

Ja, det är okej att använda andra tjänster. Ha i åtanke att materialet blir tillgängligt publikt (beroende på dina inställningar) och att innehållet kan delas och visas i sammanhang som du inte har kontroll över. Se även information om hantering av personuppgifter, något som är viktigt att ha i åtanke.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-13