Göm menyn

VPN

OBS: VPN-tjänsten är för närvarande endast tillgänglig för anställda vid LiU. Tjänsten är inte tillgänglig för studenter.

VPN (av engelska virtual private network, på svenska ”virtuellt privat nätverk”) är en teknik som används för att skapa säkra förbindelser, så kallade tunnlar, mellan två punkter i ett osäkert datanätverk (såsom Internet).

När du använder VPN skapas en tunnel mellan din dator och LiU:s nätverk. All trafik som ska till LiU kapslas in i tunneln, och för alla applikationer ser det ut som om du sitter på LiU:s nätverk.

Vissa applikationer kräver att du ansluter till dessa via VPN om du inte är inkopplad på LiU:s nätverk med din dator. Exempel: fillager.

  1. VPN-tjänsten måste vara aktiverat på ditt konto. Det görs automatiskt, men om du misstänker att tjänsten inte är aktiverad, kontakta LiU:s Kundcenter för att få hjälp med detta.
  2. Sedan måste du ha VPN-klienten installerad på din dator.
    Instruktioner för Cisco VPN-klient installation

        För Mac OS, gå till följande sida. http://vpn.liu.se  Och installera klient. 

 


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-28