Göm menyn

Microsoft Teams

Microsoft Teams har funktioner för att chatta och skapa onlinemöten (likt Skype för företag) men det finns även möjlighet att samarbeta och kommunicera i arbetsgrupper – team. För att skapa onlinemöten, se tillgänglighetsstatus för enskilda personer eller starta en chatt behöver du inte skapa ett team.

Ett team kan vara publikt och möjligt för alla i organisationen att ansluta till, eller privat där endast ägarna av teamet kan bjuda nya deltagare. Du kan också som ägare bjuda in deltagare utanför LiU att vara gäster i ditt team och ta del av innehållet.

Teams ska finnas förinstallerat på din dator. Om inte, installera det via MinIT (PC) eller Jamf Self Service (Mac). Du kan även använda webversionen, via toppmenyn i Lisam. Teams finns också som app till din telefon.

Möten och chatt

Chatta

För att skicka ett privat meddelande till en enskild person eller en grupp på LiU behöver du inte skapa ett team. Precis som Skype för företag kan du enkelt öppna en chatt och starta din konversation med en eller flera personer.

Externa kontakter som använder konsumentversionen av Skype kommer bara att kunna nås för chatt och samtal via Skype-klienten efter övergången till Teams på LiU. Dessa användare kan komma att integreras i Teams och nås därifrån beroende på vad Microsoft beslutar kring utveckling. Övriga externa kontakter som använder Skype för företag och/eller Teams går att kontakta via Teams.

Klicka på loggan i videon för att öppna videon i större format.

Onlinemöte

Skapa möte med Teams

Använd Teams-appen på datorn eller via mobiltelefonen för att skapa ett möte. Du kan bjuda in både kontakter inom LiU och externa kontakter. Du behöver inte publicera ett möte i en chatt eller team-kanal, välj alternativet "Inga (valfritt)".

Klicka på loggan i videon för att öppna videon i större format.

Skapa möte via Outlook

PC: I kalendervyn väljer du knappen Teams-möte. Står du i e-postvyn väljer du knappen Nytt objekt och Teams-möte.
Visa instruktion.

Outlook för Mac: En uppdatering av Outlook behöver genomföras för att aktivera denna möjlighet - arbete pågår. Skapa ett nytt Outlook-möte. I mötesfönstret väljer du sedan att lägga till Teams-möte i menyraden. Då adderas den länken som behövs för att ansluta online samt ett telefonnummer. 
Visa instruktion.

 


Fler funktioner för team

Klicka på loggan i videon för att öppna videon i större format.

Skapa team och håll dialogen igång via kanaler

När du skapar ett team skapas en allmän kommunikationskanal, där nya konversationstrådar kan skapas av alla. Det är även möjligt att skapa underkanaler för att kommunicera kring olika ämnen. Med hjälp av kanaler kan medarbetare favoritmarkera de kanaler de är direkt berörda och läsa övriga kanaler vid behov. Med hjälp av konversationstrådar i kanalerna kan alla som är medlemmar följa en dialog och ha översikt över pågående diskussioner.

Anteckningsböcker

Till ett team går det att ansluta OneNote-anteckningsböcker, för att spara gemensamma anteckningar från exempelvis möten.

Projektplanering

Arbetar du i ett projekt finns det möjlighet att använda Microsoft Planner och koppla det till ditt team. I Planner kan du skapa uppgifter, schemalägga slutdatum och tilldela dessa uppgifter till dina teammedlemmar. Alla i teamet kan få överblick och följa processen i projektet.

Åtkomst till dokumentbibliotek från Lisam

Om du redan har en samarbetsyta i Lisam kan du visa dokumentbiblioteket i Teams för att enkelt ha åtkomst till det, om det är relevant för just det teamet.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-19