Göm menyn

Ikon pratbubblorOnlinemöte och arbeta på distans

LiU:s verksamhet finns på flera olika campus. Ibland kan det vara effektivt att spara arbetstid och restid genom att ha onlinemöten eller att ha möjligheten att arbeta på distans. Här hittar du verktygen.

Appar för möten och undervisning

Följande verktyg kan du använda för att skapa ett onlinemöte och bjuda in deltagare att delta via länk eller ett telefonnummer. Samtliga loggar du in på med ditt LiU-inlogg och kan bjuda in LiU-personal och externa kontakter.

  • Microsoft Teams. Har ersatt Skype för företag och är primärt verktyg för onlinemöten på LiU.
  • Zoom. Används främst inom distansundervisning men fungerar också till vanliga onlinemöten.

Att mötas i ett videomöte - Zoom eller Teams? 

Undervisning på distans 

Se våra sidor IT i undervisning för tips på hur du kan skapa förinspelat material att dela med studenter.

Arbeta på distans - VPN

Om du arbetar på annan plats än LiU:s campus och inte är ansluten till LiU:s nätverk Eduroam kan du ansluta via VPN för att få åtkomst till exempelvis Fillagret. Läs mer här.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-16