Göm menyn

VPN

Instruktionen nedan riktar sig till anställda vid LiU. Studenter bör följa instruktioner på denna sida.

När du använder VPN skapas en tunnel mellan din dator och LiU:s nätverk. All trafik som ska till LiU kapslas in i tunneln, och för alla applikationer ser det ut som om du sitter på LiU:s nätverk.

VPN-systemet är en begränsad resurs. Undvik att använda VPN om du kör nätverksintensiva applikationer som onlinemöten eller föreläsningar. VPN-anslutningen kan annars ge både sämre ljud och bild för dig samtidigt som det går ut över andra VPN-användare.

OBS! För att komma åt exempelvis Fillagret utanför campus krävs uppkoppling via VPN. Om du har filer sparade på OneDrive eller lokalt på din dator behöver du inte använda VPN för åtkomst.

FortiClient VPN

För att ansluta till VPN använder du programmet FortiClient. Använd anslutning av typen SSL-VPN, uppkoppling gör du mot server "remote.liu.se" (port 443).

Windows

Mac OS

Hämta FortiClient i programmet Self Service (hittas antingen i Dockan eller använd Mac OS sökfunktion).

Guide: Ansluta till VPN med FortiClient (Mac)

Guide: Installera FortiClient VPN manuellt (Mac)

Linux

De flesta distributioner har openfortivpn som paket, dokumentation finns här.

För bland annat ubuntu finns även ett grafiskt gränssnitt som integrerar med network manager. Se kunskapsartikeln om VPN på linux för mer information.


Sidansvarig: david.byers@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-11