Göm menyn

Fast nät

Anslutning mot LiU:s datanätverk. För att få tillgång till LiU:s datatjänster måste varje dator/arbetsplats anslutas till det befintliga nätverket. Detta sker via väggfasta uttag i tjänsterum eller andra lokaler. Denna tjänst erbjuder sådan anslutning. I IT-abonnemanget ingår tre fasta uttag – två för data och ett för telefoni.

I tjänsten ingår anslutning samt förvaltning av nätverksutrustning och innebär att IT-avdelningen tar ett helhetsansvar för drift av nätverket och nödvändig utrusning för att realisera era behov.

För mer information om nätuttag, kontakta IT:s Kundcenter på helpdesk@liu.se.

Tekniska fakta

Tjänsten omfattar datatransmission med en uppkopplingshastighet på 100 Mb/sek. Automatisk tilldelning av IP-adress via DHCP ingår i tjänsten.

Beställning/uppsägning av nätuttag

IT-avdelningen tillhandahåller fast nät för de institutioner som inte hanterar sin egen nätverksdrift. I IT-abonnemanget ingår för närvarande upp till tre uttag, varav ett för telefon (undantaget byggnader som saknar fast telefoni). Uttag för exempelvis labmiljöer debiteras beställaren.

Campus Valla, Campus Norrköping och Malmstens, IMT och Sandbäcksgatan

Kontakta IT:s Kundcenter på helpdesk@liu.se för att aktivera uttag eller beställa nyinstallation av uttag.

Uppge:

 • Fullständig beteckning på uttaget som ska aktiveras.
 • Byggnad och fullständigt rumsnummer.
 • Brukarens LiU-ID.
 • Kontaktperson för beställningen.

IT-avdelningen kan komma att kontakta beställaren för att samla in kompletterande information.

Campus US

Det fasta nätverket vid Campus US hanteras av Region Östergötland, men beställningar görs genom LiU. Beställningen förmedlas sedan av IT-avdelningens nätverksgrupp till Region Östergötland. De enda som får beställa direkt från Region Östergötland är IT-avdelningens nätverkstekniker (se nedan).

Beställare vid Medfak kansli, Clinicum, Core Facility, LARC, pedagogiskt centrum, studentenheten, biblioteket, IKE och IMH måste göra beställningen genom handläggare på Campus US (se lista nedan). Övriga beställare kontaktar IT-avdelningens Kundcenter direkt.

Vid beställning skall alltid följande uppges:

 • Institution/avdelning/enhet
 • Användare av uttaget (LiU-ID)
 • Kontaktperson (beställare; telefon och e-postadress)
 • Kundnummer vid LiÖ för uttag som inte ingår i IT-abonnemanget (se ovan)
 • Önskat leveransdatum
 • Fullständigt rumsnummer (t.ex. 045 240 11 524 – återfinns ofta på en bricka ovanför dörren)
 • Fullständigt uttagsnummer (t.ex. 045/240/5EB/02/91A/26 – återfinns på uttaget) vid aktivering
 • Önskad åtgärd: aktivering, avaktivering eller nyinstallation
 • Typ av utrustning: PC, Mac, skrivare, telefon, annat (specificera)
 • Typ av nätverk: LiU-nät, Netlogon, teknikernät, bibliotek (teknikernät och bibliotek kan endast beställas av särskilt utsedda personer)

IT-avdelningen har normalt två dagars handläggningstid, förutsatt att alla uppgifter är kända. Regionen har cirka 5 dagars handläggningstid för aktivering/avaktivering samt 10 dagars handläggningstid för installation av nya uttag.

Beställningar skall skickas till IT-avdelningen via de godkända beställarna nedan.

Godkända beställare vid Campus US

Dessa personer får beställa uttag från LiUs IT-avdelning. Beställningen förmedlas sedan av IT-avdelningen till Region Östergötland. De enda personer som får beställa uttag direkt av Region Östergötland är nätverstekniker vid IT-avdelningen.

(Informationen nedan kommer att uppdateras utifrån ny organisationsstruktur)

Medicinska fakultetens kansli och dess gemensamma delar
Huvudansvarig Johanna Samuelsson johanna.samuelsson@liu.se
Enhet    
Medfaks kansli Johanna Samuelsson  
Clinicum Johanna Samuelsson  
Core facility Johanna Samuelsson  
Forum Östergötland (FÖ) Johanna Samuelsson  
Studentenheten Johanna Samuelsson  
Biobanksfaciliteten (BBF) Johanna Samuelsson  
Centrum för Biomedicinska Resurser (CBR) Johanna Samuelsson  
Internationaliseringen Johanna Samuelsson  
     
Medicinska biblioteket
Huvudansvarig Benny Thorén benny.thoren@liu.se
     
Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)
Huvudansvarig Erik Mårdh erik.mardh@liu.se
Avdelning Namn E-post
AIM Marie Malander marie.malander@liu.se
Cellbiologi Anna Weinhofer anna.weinhofer@liu.se
Cellbiologi Camilla Höglund camilla.hoglund@liu.se
Hud&neuro Catharina Lindqvist catharina.lindqvist@liu.se
Klin. Vetenskaper Anna Stjernqvist anna.stjernqvist@liu.se
Klin. Vetenskaper Andreea Tanasa andreea.tanasa@liu.se
MMM Margareta Klang margareta.klang@liu.se
MMM Mary Esping mary.esping@liu.se
     
Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
Huvudansvarig Gunnar Borgestad gunnar.borgestad@liu.se
Avdelningen för Namn E-post
Hälsa och samhälle Anna Schenell anna.schenell@liu.se
Hälso- och sjukvårdsanalys Lena Hector lena.hector@liu.se
Kardiovaskulär medicin Elin Wistrand elin.wistrand@liu.se
Läkemedelsforskning Madeleine Örlin madeleine.orlin@liu.se
Omvårdnad Marie Danielsson marie.danielsson@liu.se
Radiologiska vetenskaper Sandra Malmström sandra.malmstrom@liu.se
Samhällsmedicin (Ingen utsedd)
Sjukgymnastik Ulrica Lisell ulrica.lisell@liu.se
 

Netlogon

Vissa uttag är märkta med Netlogon. När du ansluter din dator till dessa måste du logga in med ditt LiU-ID.

Notera att Netlogon är under avveckling.


Sidansvarig: david.byers@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-16