Göm menyn

IT-abonnemang

Denna sida beskriver kortfattat IT-abonnemangets ingående delar. Grundprincipen för IT-abonnemanget är att det ingår tjänster och funktioner som är direkt kopplade till dig som medarbetare eller brukare av LiU:s IT-infrastruktur.

Se beslutet om Riktlinjer för tillgång till IT- och tekniska resurser vid Linköpings universitet eller nedan för ytterligare information och vilka abonnemang som finns tillgängliga.

Tjänster och funktioner

 • E-post och kalender. Lösningen bygger på Exchange som även erbjuder kalender och mycket mer.

 • Lagring av filer lokalt på LiU (maximalt 150 GB).

 • Lagring av filer via Lisam och Microsoft OneDrive (obegränsad lagring).

 • Grundläggande telefoni i form av en mobilanknytning inklusive telefonist-/växelfunktion.

 • Möjlighet för dig och din institution att publicera webbsidor via webbredigeringssystemet, Sitecore.

 • Koppling till LiU:s nätverk för din dator, både trådlöst nätverk och fast nätverk.

 • Säker koppling (VPN) till LiU:s nätverk.

 • Möjlighet att få stöd och service via telefon från IT-avdelningens Kundcenter.

 • Licens för vissa Microsoft program (t.ex.Office).

 • Tillgång till LiU:s samarbetsyta Lisam.

Infrastruktur

 • Drift av datorhallar på Campus Valla.

 • Drift av allt lokalt och gemensamt nätverk på LiU inklusive kopplingen till SUNET.

 • IT-säkerhetsfunktion som kontinuerligt övervakar och förhindrar spam och intrång i LiU:s IT-system.

IT-abonnemangsmatris

Kostnaden för varje typ av konto i IT-abonnemanget fastställs årligen i samband med budgetarbetet och publiceras av Planerings- och ekonomiavdelningen här.

Version 1.7.

Tabell över IT-abonnemangsmatris 2020.

IT-abonnemangsmatris 2020 (PDF).


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-11