Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

IT-abonnemang

Denna sida beskriver kortfattat IT-abonnemangets ingående delar. Grundprincipen för IT-abonnemanget är att det ingår tjänster och funktioner som är direkt kopplade till dig som medarbetare eller brukare av LiU:s IT-infrastruktur.

Se beslutet om Riktlinjer för tillgång till IT- och tekniska resurser vid Linköpings universitet eller nedan för ytterligare information och vilka abonnemang som finns tillgängliga.

Tjänster och funktioner

 • E-post och Kalender. Lösningen bygger på Exchange som även erbjuder kalender och mycket mer

 • Lagring av filer lokalt på LiU (maximalt 150 GB)

 • Lagring av filer via Lisam och Microsoft OneDrive (obegränsad lagring)

 • Grundläggande telefoni i form av en mobilanknytning inklusive telefonist-/växelfunktion

 • Möjlighet för dig och din institution att publicera webbsidor via webbredigeringssystemet, Sitecore

 • Koppling till LiUs nätverk för din dator, både trådlöst och vanligt

 • Säker (VPN) koppling till LiUs nätverk

 • Möjlighet att få stöd och service via telefon från LiU Kundcenter

 • Licens för vissa Microsoft program (t.ex.Office)

 • Tillgång till LiUs Samarbetsyta Lisam

Infrastruktur

 • Drift av datorhallar på Campus Valla
 • Drift av allt lokalt och gemensamt nätverk på LiU inklusive kopplingen till SUNET
 • IT-säkerhetsfunktion som kontinuerligt övervakar och förhindrar spam och intrång i LiUs IT-system

IT-abonnemangsmatris 2019

IT-abonnemangsmatris 2019 (tabell).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-abonnemangsmatris 2019 (PDF).


Page manager: karin.linhardt@liu.se
Last updated: 2019-03-22