Göm menyn

Lisam – Samarbetsrum

Vi visar dig hur samarbetsrum i LISAM fungerar. Skapa dokument bibliotek, listor och sidor. Målet är att efter utbildningen skall deltagarna kunna skapa ett samarbetsrum och lägga till och redigera eget material. 

Innehåll

  • Vad är ett samarbetsrum
  • Uppbyggnad och funktioner
  • Dokumentbibliotek, ladda upp, skapa och redigera filer
  • Lägga till och redigera sidor
  • Skapa och redigera anpassade listor
  • Lägga till appar i rummet

Målgrupp

Anställda vid Linköpings universitet

Förkunskaper

Inga

Tidsåtgång

3 timmar

Tid, plats och anmälan

Eftersom många väljer att använda Teams som samarbetsplattform har intresset för denna kurs minskat och därför är den ej schemalagd längre.

Är ni en grupp på minst 3 personer kan vi anordna den efter överenskommelse om tid och plats.

Är du själv intresserad av kursen skicka in en intresseanmälan till oss. När vi fått ihop tillräckligt många intresseanmälningar kommer vi att anordna den.

Skicka din intresseanmälan till utbildning@it.liu.se

Avgift

Kursen är avgiftsfri

Upplysningar

utbildning@it.liu.se

 


Sidansvarig: utbildning@it.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-14