Göm menyn

Oönskad e-post

IT-säkerhetsgruppen (IRT) inom IT-avdelningen hanterar klagomål på oönskad e-post (spam) och ansvarar för universitetets gemensamma skydd mot spam och spridning av virus via e-post. Virusblockeringen är ett komplement till antivirusprogram på den egna datorn och är inte avsett att ersätta detta.

Till spam räknar vi förutom reklam även diverse olika bedrägeriförsök som utförs via nätet, såsom bedrägeriförsök och försök att lura av dig känsliga uppgifter som lösenord eller bankinformation.

Rapportera oönskad e-post

Till oss kan du rapportera de skräpbrev eller kedjebrev du fått. Tänk dock på att du kan hamna på företags listor för att du laddar ner deras program eller registrerar dig på deras webbplats. Dessa företag sköter sig oftast och det finns möjligheter att gå ur deras listor.

Notera att missbruk av kurs- eller programlistor bör rapporteras till abuse@liu.se.

Rapportera oönskad e-post till IRT genom att vidarebefordra e-posten, inklusive alla dolda rader, till spam@liu.se. Dolda rader innehåller information om meddelandet som behövs för att hantera ditt ärende. Om du använder ett e-postprogram som Outlook eller Thunderbird är det enklaste sättet att skicka all oönskad e-post som bilagor till ett meddelande till spam@liu.se.

Se hur du kan göra:

Rapportera e-post felaktigt klassificerad som spam

Om du får e-postmeddelanden som felaktigt har klassificerats som spam, följ ovanstående instruktion, men skicka dem till nonspam@liu.se istället för till spam@liu.se. För att kunna hantera din rapport behöver vi brevets dolda rader; se ovan för information om detta. Vi behöver dock inte brevets innehåll.

När man rapporterar felaktigt klassificerade meddelanden så kommer sannolikheten att de klassificeras rätt i framtiden att öka, men ofta krävs ganska många rapporter av likartat innehåll för att skillnaden ska märkas i praktiken.

Skydd mot oönskad e-post

Det främsta skyddet mot spam som skickas till universitetet är Sunets e-postfilter. Detta filter markerar brev som ser ut att vara spam, innan de levereras. Sedan är det upp till var och en att avgöra vad man vill göra med markerade brev.

Sunets e-postfilter är tillgängligt för dig som har din e-post på den centrala e-postservern, antingen som student eller anställd. Dessutom är flera institutioner och föreningar anslutna till tjänsten.

Eftersom Sunets e-postfilter baserar sin klassificering bland annat på användarnas erfarenhet kan du hjälpa till att göra det ännu bättre genom att rapportera spam som inte har markerats korrekt.

 

Gå till sidan om Sunets e-postfilter

 

Skicka e-post till spam@liu.se
Skicka e-post till abuse@liu.se
 


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-08