Göm menyn

Studenter i Småland ansluter till LiU

Nya behov i undervisningen har gjort att föreläsningssalar på campus har utrustats med teknisk utrustning för att studenter ska kunna utbilda sig vid LiU även i Vimmerby, Västervik, Hultsfred, Norrköping, Kalmar och Jönköping.

Utbildningar på distans har funnits på LiU under många år men nya satsningar har genomförts och sjösatts under våren 2019. Utrustning finns i hörsalar på Campus US och Campus Norrköping med informations- och kommunikationsteknik som möjliggör direktsändning av föreläsningar och deltagande från andra orter. Salarna är Belladonna och Dolomit (US) samt K4 (Norrköping). Under 2021 beräknas även Campus Valla att få en utrustad föreläsningssal.

Sedan förra våren har läkarprogrammet haft sin decentraliserade utbildning igång i praktiken, där studenter genomför sina sista år med klinisk utbildning på sjukhus förlagda på annan ort än Linköping. Förskollärarprogrammet tar nu in studenter som finns på campus i Hultsfred, Vimmerby och Västervik. De salar som läkarprogrammen använder finns på respektive sjukhus och förskollärarprogrammets olika campus i Småland ansluter via kommunens egna lärcentrum.

Skärm för att skriva och markera i föreläsningsmaterial.
Med hjälp av en ritskärm kan föreläsaren markera i presentationen så att alla campus ser.

Öppna upp för diskussion

Men, finns det utmaningar med upplägget på distans?

–  Jag har följt en del föreläsningar och har lagt märke att det kan vara svårt att få igång dialogen och frågorna. Det kan nog vara bra om man ger varje campus utpekat utrymme att ställa frågor, säger Martin Eneling på IT-avdelningen som har samordnat tekniken och följt upp att det fungerar som det ska.

Linnea Björk Timm är IKT-pedagog på Didacticum och lyfter fram vikten av att ha mycket struktur för att alla ska kunna delta på samma villkor. Hon håller med Martins tanke om utrymme till varje campus och vill tipsa om att ta det ett steg till.

– Ha en detaljerad plan för föreläsningen där samtliga campus kommer till tals på olika sätt. Dela upp föreläsningen i olika delteman med kortare avbrott där varje campus kan diskutera någon fråga eller arbeta med en uppgift i några minuter innan ni knyter ihop och fortsätter till nästa deltema, till exempel. Formatet blir lätt ganska enformigt för deltagarna som inte sitter i samma sal och genom att lägga in aktivare moment under föreläsningen så aktiveras studenterna och får en bättre lärsituation.

Didacticum finns IKT-pedagoger till hjälp för att få inspiration och hjälp med att bolla idéer kring hur du kan utnyttja multimedia i undervisningen.

Fånga boxen

Kvinna kastar upp en mikrofon-box i luften.
Mikrofonen går att skicka eller kasta för att studenterna i salen ska höras för alla deltagare i föreläsningen.

Det är även viktigt att studenterna på andra orter ska känna att de kan vara lika delaktiga i undervisningen som de på plats fysiskt i samma sal som föreläsaren. Minst lika viktigt som att föreläsaren syns och hörs är att åhörarna ska kunna höra varandra när frågor ställs.

– I våra större föreläsningssalar har vi en så kallad catch box för att underlätta att ställa frågor och så att alla kan höra frågan. Det är helt enkelt en vadderad kub med en mikrofon i som kan kastas eller skickas till den som begär ordet, vilket är väldigt praktiskt, säger Martin Eneling.

 

Mer om information

Upplägget i salarna

5 korta videor: utbildningsmaterial för distansföreläsningar

Relaterat material

Zoom – verktyg för distansutbildning, men även onlinemöten.

Kurs i Zoom hos IT-utbildningar (med fokus på möten, inte specifikt distansundervisning)

Ta hjälp av en IKT-pedagog


2020-01-20 

Ikon för e-post.Prenumerera på IT-nyheter

Få nyhetsbrev 4 gånger per termin som sammanfattar IT-nyheterna för LiU-anställda. Anmäl dig här!

Få uppdateringar via RSS. Kopiera denna länk.

Senaste IT-nyheterna


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-06