Göm menyn

Förändring av e-postlistor till studenter

(Uppdaterad Wed Feb 13 14:23:12 CET 2019)

Ikon för e-post

För att ge en bättre och mer enhetlig hantering av e-postlistor för kurs- och programtillfällen kommer de från och med VT2019 baseras på samma grupper som används i Lisam för kursrummen.

Det innebär till exempel att:

 • Det är samma studenter som får e-postutskicken som kommer in i kurs- och programrummet.
  Det gäller såväl registrerade studenter som manuellt tillagda.
 • Möjligheten ges att nå nya studentgrupper, såsom antagna studenter. Men tänk på att nyantagna studenter inte kommer åt sin e-post förrän de registrerat sig.
 • Möjligheten ges att skicka e-post till lärarna för kurs- och programtillfället.
  OBS! Det gäller endast de lärare som lagts till i lärargruppen för kurs- eller programtillfället.
 • E-postadressen baseras på kurs-/programtillfälleskoden och känns igen från Lisam.
  Utseendet på kurs-/programtillfälleskoden är: [kurskod]_[år][VT/HT]_[XY] där X, Y är en bokstav eller siffra
 • E-postlistan kan sökas fram direkt i Outlook-klienten på datorn, i webbmailen (Outlook i Lisam) eller i Outlook-appen i telefonen.

Även om kurs- eller programtillfället inte har ett kursrum kommer e-postlistorna att finnas och fungera.

 

Exempel på e-postadresser för ett kurstillfälle:

Registrerade och manuellt tillagda studenter: 738g26_2019st_fl@student.liu.se

Antagna studenter: 738g26_2019st_fl-admitted@student.liu.se

Lärare: 738g26_2019st_fl-teachers@student.liu.se

 

Så fort studenter har blivit registrerade i Ladok landar de i gruppen ’antagna studenter’ / ’admitted’.

För kommande termin har den registreringen skett i början av januari.

Så fort studenterna har registrerat sig på kursen flyttas de till gruppen ’registrerade och manuellt tillagda studenter’.

För kommande termin kommer det att ske från och med den 21 januari.

 

Alla befintliga listor för 2018VT och 2018HT kommer fortsätta att fungera med samma e-postadress som tidigare (och med samma medlemmar som tidigare) men de har även fått nya adresser enligt ovan.

Det går inte längre att lägga till sig själv till dessa listor.

Sök en e-postlista - instruktion

Se instruktion för att söka en e-postlista här.


Wed Jan 09 15:50:00 CET 2019
Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Feb 13 14:23:12 CET 2019