Göm menyn

Information om e-postlistor till studenter

För att ge en bättre och mer enhetlig hantering av e-postlistor för kurs- och programtillfällen kommer de från och med VT2019 baseras på samma grupper som används i Lisam för kursrummen.Ikon för e-post

Det innebär till exempel att:

 • Det är samma studenter som får e-postutskicken som kommer in i kurs- och programrummet. Det gäller såväl registrerade studenter som manuellt tillagda.
 • Möjligheten ges att nå nya studentgrupper, såsom antagna studenter. Men tänk på att nyantagna studenter inte kommer åt sin e-post förrän de registrerat sig.
 • Möjligheten ges att skicka e-post till lärarna för kurs- och programtillfället.
  OBS! Det gäller endast de lärare som lagts till i lärargruppen för kurs- eller programtillfället.
 • E-postadressen baseras på kurs-/programtillfälleskoden och känns igen från Lisam.
  Utseendet på kurs-/programtillfälleskoden är: [kurskod]_[år][VT/HT]_[XY] där X, Y är en slumpad bokstav eller siffra.
  Dessa kan hittas i URL:en till kursrummet, t.ex.: https://liuonline.sharepoint.com/sites/738G26/738G26_2019VT_D4/Sidor/default.aspx
 • E-postlistan kan sökas fram direkt i Outlook-klienten på datorn, i webbmailen (Outlook i Lisam) eller i Outlook-appen i telefonen. Se instruktion för att söka en e-postlista här.

Även om kurs- eller programtillfället inte har ett kursrum kommer e-postlistorna att finnas och fungera.

 

Exempel på e-postadresser för ett kurstillfälle:

Registrerade och manuellt tillagda studenter: 738G26_2019VT_D4@student.liu.se. Använd primärt denna typ av lista för e-postutskick till studenterna.

Antagna studenter: 738G26_2019VT_D4-admitted@student.liu.se

Lärare: 738G26_2019VT_D4-teachers@student.liu.se

 

Så fort studenter har blivit registrerade i Ladok landar de i gruppen ’antagna studenter’ / ’admitted’.

OBS! Gruppen med ändelsen -admitted är inte primärt till för e-postanvändning utan är en administrativ funktion för att ge behörighet till kursrum Lisam. Helt nya studenter på LiU kommer inte åt sin LiU-mail förrän de har registrerat sig. Därför rekommenderas inte att använda grupper med ändelsen -admitted för e-postutskick.

Så fort studenterna har registrerat sig på kursen flyttas de till gruppen ’registrerade och manuellt tillagda studenter’.

 

Alla befintliga listor för 2018VT och 2018HT kommer fortsätta att fungera med samma e-postadress som tidigare (och med samma medlemmar som tidigare) men de har även fått nya adresser enligt ovan.

Det går inte längre att lägga till sig själv till dessa listor.

Se detaljer om listor i GM

Mer information om GM.

Sök en e-postlista - instruktion

Se instruktion för att söka en e-postlista här.


2019-01-09 

Ikon för e-post.Prenumerera på IT-nyheter

Få nyhetsbrev 4 gånger per termin som sammanfattar IT-nyheterna för LiU-anställda. Anmäl dig här!

Få uppdateringar via RSS. Kopiera denna länk.

Senaste IT-nyheterna


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-06