Göm menyn

Snabbare beställningar av utrustning med formulär

Illustration av dator och telefon ovanifrånEfter sommarsemestrarna har leveranstiderna för beställd utrustning dessvärre blivit långa, vilket IT-avdelningen är medvetna om och har satt in åtgärder för att motverka.

– Utöver en hög belastning vid terminsstart och problem med leveranser från vår leverantör av datorer fick vi in väldigt många ofullständiga beställningar från våra medarbetare. Våra inköpare hade ofta timmar av detektivarbete framför sig innan en beställning kunde läggas, säger Andreas Göransson på IT-arbetsplatsenheten.

Man har därför valt att stänga e-postadressen inkop@it.liu.se för att bara använda beställningsformulär i fortsättningen.

– Nu hänvisar vi till våra webbformulär där det tydliggörs vilken information IT-avdelningen behöver få från medarbetare för att kunna lägga en beställning. Vi har också försökt utveckla formulären för att våra medarbetare enkelt ska förstå vilken typ av hårdvara som borde väljas. Eftersom vi enbart fått positiv feedback från verksamheten efter förändringen vill jag tro att detta har gynnat både IT-avdelningens inköpare och verksamheten, säger Andreas.

Den nya rutinen med beställningsformulär

Beställningar ska ske via formulär på sidan https://order.it.liu.se. Alla som skickar e-post till den tidigare adressen inkop@liu.se kommer att få ett autosvar med hänvisning till formulären.

Efter förändringen finns tre formulär tillgängliga:

  • Beställning av dator/tillbehör från det rekommenderade standardsortimentet.
  • Beställning av mobiltelefon och tillbehör.
  • Beställning av dator/tillbehör/övrigt som är avviker från det rekommenderade sortimentet.

Det nya standardsortimentet

Standardhårdvara för datorer på LiU är nu infört och utbudet har blivit omdefinierat utefter det beslutet. Modellerna anges i kategorierna rekommenderad, avancerad och billig modell för att du som beställer ska få vägledning på ett bra sätt. Det kompletta sortimentet hittar du på Insidan (länk nedan).

Mer information


Karin Linhardt 2018-09-26 

Ikon för e-post.Prenumerera på IT-nyheter

Få nyhetsbrev 3 gånger per termin som sammanfattar IT-nyheterna för LiU-anställda. Anmäl dig här!


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-26