Göm menyn

Standardhårdvara för datorer införs

Illustration av dator och kontorsmaterial, sett ovanifrånI ett beslut om fortsatt arbete kring Effektivitetsutredningen har rektor slagit fast att införa standardhårdvara för datorer på universitetet om inte särskilda skäl föreligger (dnr LiU-2017-03615). Målet är att denna åtgärd ska frigöra mer resurser till kärnverksamheten samt öka effektiviteten. Största möjliga besparing ska göras, dock med bibehållen funktionalitet för medarbetarna.

Standardmodellerna kommer att stödja Windows, MacOS och Linux och de bärbara datorerna kommer att finnas i tre olika utföranden att välja mellan (enkel, normal, ultrabärbar). Stationär dator kommer att finnas i ett utförande. Mängden internminne och lagringsutrymme på datorerna kan gå att justera om medarbetarens arbetsuppgifter kräver det.

Alla inköp av datorer och tillbehör ska gå via IT-avdelningen och eventuella särskilda undantag ska även dessa godkännas av IT-avdelningen.

 

Inköpssida för utrustning, med beställningsformulär

 

Läs mer om detaljerna kring standardhårdvara:


Karin Linhardt 2018-06-18 

Ikon för e-post.Prenumerera på IT-nyheter

Få nyhetsbrev 3 gånger per termin som sammanfattar IT-nyheterna för LiU-anställda. Anmäl dig här!


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-26