Göm menyn

Förbättringar i LiU:s nätverk

Person arbetar vid två datorskärmar.Sedan 2017 har IT-avdelningen arbetat med en genomgripande uppgradering av LiU:s nätverk. Uppgraderingen ger bättre prestanda, ökad flexibilitet, och högre tillförlitlighet.

Den största förändringen är att nätverksuttagen ska bli nästan lika enkla att använda som eluttag: koppla in utrustning i vilket aktivt uttag som helst, så kopplas den till rätt nätverk – antingen det nätverk den hör hemma på enligt LiU:s inventering, eller till ett gästnätverk om information saknas om enheten. Den förändringen har pågått under snart ett år och är nu verklighet på nästan hela Campus Valla och Campus Norrköping. Under 2018 kommer det också att bli enklare och snabbare att kunna leverera särskilda nätverkslösningar för t.ex. vetenskaplig utrustning, större event, IoT (Internet of Things) eller andra tillämpningar tack vare att även hanteringen av nätverket förenklas för IT-avdelningens tekniker.

De allra flesta medarbetare på LiU kommer inte att märka förändringen annat än genom ökad prestanda och större enkelhet då man t.ex. byter arbetsrum eller vill låta gäster ansluta till nätverket. De som använder utrustning som inte är ordentligt inventerad eller som använder nätverket på oväntade sätt, exempelvis genom att köra servertjänster på arbetsrummet, kommer att märka förändringar. Utrustning som inte är inventerad kommer att anslutas till gästnätverk med inloggning, och servertjänster som tidigare haft fasta adresser får istället fasta DNS-namn, vilket kan medföra förändrade arbetssätt.


2018-04-26 

Ikon för e-post.Prenumerera på IT-nyheter

Få nyhetsbrev 3 gånger per termin som sammanfattar IT-nyheterna för LiU-anställda. Anmäl dig här!


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-26