Göm menyn

Zoom: verktyg för distansundervisning

Illustration av utbildning på internet.Zoom är ett verktyg för distansundervisning. Vill du ha utbildning i verktyget eller kring pedagogik i onlineutbildning finns resurser tillgängliga. 

Genom att använda Zoom kommer du att ha tillgång till ett modernt och lättanvänt verktyg för distansundervisning. Alla anställa och studenter har tillgång till att ladda ner och logga in med sitt LiU-konto. 

Zoom ger möjlighet att skapa onlinemöten som liknar en vanlig lärsituation i fysisk miljö. Med hjälp av skärmdelning, whiteboardverktyg och möjlighet att lämna över ord och bild till deltagare skapas en flexibel lärmiljö. Det är möjligt att dela upp mötet i mindre grupper för diskussion (s.k. break out rooms) och det finns möjlighet att interagera via chatt. Video och ljud är i HD, mötet är inspelningsbart och deltagarna får inbjudan att ansluta till onlinemötet via en kalenderförfrågan eller länk. Det finns även en app för telefonen.

Max antal deltagare i ett Zoom-möte är 300. Det finns ingen övre gräns för hur länge mötet kan pågå för den kontotyp som LiU tillhandahåller.

Relaterat material

 


Hur kommer jag igång?

Zoom skärmklipp.

 

Ladda ner Zoom från MinIT (PC) eller Self Service (Mac), ett förinstallerat program på AD-anslutna datorer. 

  1. Ladda ner och starta Zoom
  2. Välj "Sign in"
  3. Välj alternativet "Log in with SSO"
  4. Skriv in LiU:s domän: liu-se
  5. Du skickas nu till LiU:s säkra inloggningssida och loggar in. Du kan alltså använda dina vanliga LiU-inloggningsuppgifter och behöver inte skapa något separat konto.
  6. I dialogrutan som dyker upp efter inloggningen accepterar du att öppna Zoom.us
  7. Nu är du igång!

Du kan även gå till https://liu-se.zoom.us/ för att schemalägga möten, ändra inställningar eller ansluta till möten.

OBS!

  • Deltagare som vill dela sin skärm behöver antingen a) läggas till i mötet som Alternative host eller b) godkännas av mötets värd att dela skärm under mötet. 

 


Självstudiekurs i Zoom

Se IT-utbildningars självstudiekurs som har  samlat många användbara funktioner och några nyheter i Zoom. Nedan hittar du länkar till enskilda funktioner.

 


Skapa möte och gör inställningar

Break out rooms

Ansluta till möte

Funktioner i möte

Mer hjälp

 


Hantering av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, vilket innefattar bl.a. bild och röst. Det är inte tillåtet att behandla fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med personuppgiftsbehandlingen (uppgiftsminimering).

Tänk på hur du hanterar och sprider personuppgifter, och material som innehåller personuppgifter. Det ska finnas en rättslig grund och ett berättigat ändamål för insamling, lagring och spridning av personuppgifter. Om det förekommer andra personer än du själv i inspelningen ska dessa ha fått information om att de medverkar i ditt (video)material, i vilket syfte och varför det är nödvändigt att de medverkar för att uppnå syftet. De ska även informeras om hur länge deras personuppgifter kommer att sparas och vem som kommer att ha tillgång till dem. Filmning och spridning är endast tillåten om uppgifter har samlats in korrekt och de som registreras på bild har fått korrekt information.

Se mer information om personuppgifter på våra sidor om Dataskyddsförordningen (GDPR).


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-17