Göm menyn

Linuxresurser för distansundervisning

Allmänna tips

 • Alla lösningar för att använda universitetets system, både på distans och lokalt, är beroende av delad infrastruktur. IT-avdelningen gör sitt yttersta för att alla tjänster ska vara tillgängliga och fungerande, men ibland räcker det inte till – hjälp oss genom att lämna utrymme i planeringen och genom att öppna supportärenden även vid mindre problem.
 • Undvik att skapa ”toppar” i resursanvändningen - då kan vi göra mer med de resurser vi har. Under terminerna tenderar resursanvändningen att vara som högst under labbpassen som är schemalagda 10-12 och 13-15, så lösningar som flyttar användare till tidig morgon eller sen eftermiddag uppskattas i de fall det är möjligt.
 • Det går att blanda lösningar; olika lösningar passar bra för olika moment och olika studenter.

Olika lösningar

Nedan beskrivs några olika resurser som finns vid LiU för distansundervisning på Linux.

RDP

Remote Desktop Protocol, RDP, kommer från Windowsvärlden och är ett populärt sätt att fjärrstyra Windowsdatorer. Som tur är finns det tredjepartsservrar för Linux som använder samma protokoll, vilket gör att vi kan erbjuda RDP-access till datorsalsdatorer med Linux via https://rdpklienter.edu.liu.se. Det är viktigt att komma ihåg att de datorer som är tillgängliga för RDP-anslutningar även är vanliga datorsalsmaskiner som är schemalagda för salsundervisning. På Linux är det möjligt för andra att använda RDP samtidigt som en student sitter fysiskt vid datorn (något som inte är möjligt på Windows).

Med en RDP-anslutning använder man en datorsalsdator, med precis samma mjukvara och prestanda. Det finns några viktiga saker att tänka på:

 • Studenter från bokat pass i TimeEdit har prioritet och ska alltid kunna arbeta.
 • Mjukvara som kräver hårdvaruaccelererad grafik kan vara problematisk. Testa relevant mjukvara tidigt - den kanske fungerar utmärkt.
 • Även om problemet är mindre än för ThinLinc så är datorsalsmaskinerna fleranvändarsystem, så de två eller tre studenter som är inloggade på datorn kan störa och blockera varandra. Datorn är en delad resurs, det inkluderar bland annat CPU, minne, nätverk och öppna TCP/UDP-portar.

För att få använda RDP krävs att man har ett ’OK’ från den som bokat datorsalen i TimeEdit, eller att man har en egen bokning. Det finns inga tekniska hinder för att använda RDP, utan tjänsten bygger på att alla samarbetar och följer schema. Den som bokat datorsalen har, om inte annat är överenskommet, exklusiv tillgång till datorerna. Däremot kan man efter överenskommelse med den som bokat salen använda salen för RDP. Tänk på att de som bokat lokalen i TimeEdit har prioritet och andra användare måste vara försiktiga så att de inte stör.

Lastbalansering

För RDP finns ingen lösning för lastbalansering – studenter kan fritt ansluta till vilken dator de vill. Ansvaret att fördela datorer till studenter faller på kurspersonalen, ungefär en RDP-session per dator. Tänk på att studenter som sitter kvar efter labbpassen kan störa nästa pass, precis som vid vanlig salsundervisning.

ThinLinc

ThinLinc är, liksom RDP, är ett verktyg för grafiska fjärranslutningar. Den stora skillnaden mot RDP i vårt fall är att många användare ansluter via ThinLinc till ett begränsat antal fysiska maskiner. Till skillnad från RDP är det en lastbalanserad lösning. Användare ansluter till thinlinc.edu.liu.se med en klient man laddar ner från tillverkarens hemsida. ThinLinc har även några viktiga funktioner som RDP inte har, till exempel stöds multi-monitor sömlöst.

LiU har haft problem med thinlinc.edu.liu.se under hösten 2019 och våren 2020, men situationen har förbättrats avsevärt, något vi ser i både vår ärendehistorik och vid analys av loggar. De mest betydelsefulla åtgärderna för att förbättra situationen har varit bytet av skrivbordsmiljö, från Mate till Xfce, och ett antal buggfixar i mjukvara som inte förväntar sig så pass många användare på ett system. I samband med distansomställningen utökades även klustret från 4 till 8 maskiner. Just nu har klustret kapacitet för 250 samtidiga användare, något som kan utökas vid behov.

ThinLinc är inte en bokningsbar resurs och många studenter använder tjänsten för självstudier och projektarbeten. Detta är också vad vi rekommenderar att ThinLinc primärt används till. Schemalagd undervisning kan bedrivas även via ThinLinc, men det är inte vad resursen är designad och byggd för.

ThinLinc-miljön kan användas på samma sätt som en vanlig datorsalsdator, men med några undantag, bland annat:

 • Mjukvara som kräver hårdvaruaccelererad grafik kan vara problematisk. Testa relevant mjukvara tidigt, den kanske fungerar utmärkt.
 • Beräkningstunga uppgifter, till exempel FEM-simuleringar, TSP-problem eller kompilering av stora projekt stör andra användare. Tumregeln är att om det tar mindre än 20 sekunder på en laptop så är inget att fundera över. Tumregeln blir mer komplicerad av flertrådning – längre enkeltrådade körningar är okej, medan flertrådade program som tar upp alla kärnor bör köras under väldigt kort tid för att vara okej. Samma sak gäller minne – bara för att maskinen har några hundra gig minne betyder det inte att man kan använda hur mycket man vill.
 • Prestandamätningar kommer ofta visa mycket variation. Vissa labbserier innehåller uppgifter där studenter ska mäta prestanda, till exempel för att se hur bra en algoritm presterar. Eftersom det är många andra som använder systemen kommer mätningarna inte bara störas av systemets bakgrundsprocesser, utan även av andra användare.
 • TCP/UDP-portar är en oskyddad delad resurs! Om labbserier eller mjukvaror är beroende av att lyssna på en specifik port så kommer enbart en student i taget kunna använda porten, och alla kommer kunna prata med porten. För vissa mjukvaror går det att konfigurera vid uppstart – för andra är det hårdkodat. Undersök detta i god tid före labbstart och kontakta IT-avdelningen ifall man behöver konfigurera om mjukvaran.

Om man har mer beräkningstunga labbar krävs ofta en dedikerad resurs av något slag för att inte störa andra användare i fleranvändarsystem. Kontakta IT-avdelningen för hjälp med att planera om det inte är möjligt att boka en datorsal.

SSH

Som en extra resurs finns ssh.edu.liu.se, dit man kan ansluta över SSH. Om man enbart behöver ett terminalgränssnitt kan det vara en utmärkt lösning. SSH rekommenderas starkt om så är fallet. Om man behöver använda grafiska program så bör man däremot titta på ThinLinc eller RDP. Det är möjligt att köra grafiska program via X-forwarding, men det är mindre trevligt för användare och betydligt mer resurskrävande än RDP och ThinLinc. I övrigt har SSH liknande nackdelar som ThinLinc – det är en delad resurs, om än med färre användare.

Egen dator

För vissa labbserier är ett utmärkt alternativ att hjälpa studenterna att installera mjukvaran på sina egna datorer. Fördelarna med detta är stora – studenterna är inte beroende av universitetets infrastruktur och en fungerande nätverksförbindelse. Dessutom flyttas resursanvändningen bort från universitetets delade resurser och in i studenternas egna datorer.

Tänk på följande:

 • Vad studenterna har på sina laptops varierar kraftigt. Både Windows och OS X är populära. Dessutom finns många Linuxanvändare, ofta Ubuntu eller Arch. Mjukvaran måste alltså vara tillgänglig på många olika plattformar. Dessutom kommer mjukvara bete sig olika beroende på platform.
 • I och med Windows Subsystem for Linux, WSL, har situationen blivit lite bättre.
 • Ibland är mjukvaror jobbiga att installera på egen hand och på vissa operativsystem. Se till att testa installationen och ge studenterna noggranna instruktioner.
 • Avsätt tid för att hjälpa studenter med mjukvaruinstallation.
 • Den datorvana som studenter har varierar kraftigt mellan extremt stor och väldigt liten.
 • Även studenternas datorer har resursbegränsningar!
 • Var beredd på att vissa studenter kommer använda ThinLinc istället för att installera själva.
 • Mjukvaror som universitetet köpt licenser för går oftast inte att installera på egen dator. Det finns vissa undantag, bland annat mjukvaror där studenter kan få licenser via https://minit.liu.se. På denna sida kan du se vilka mjukvaror studenterna har tillgång till.

Virtuell maskin

Om man vill låta studenter köra mjukvara lokalt i en färdigkonfigurerad Linuxmiljö är en möjlig lösning att distribuera virtuella maskiner, till exempel med hjälp av VirtualBox. Det har några stora nackdelar man behöver vara medveten om:

 • Att flytta filer in och ut ur den virtuella maskinen är inte en trivial operation, räkna med att studenterna kommer göra hela labbserien med sina filer i den virtuella maskinen utan att ta säkerhetskopior. Uppmuntra till att ta säkerhetskopior eller använda versionshantering via till exempel https://gitlab.liu.se.
 • Det är svårt att uppdatera en VM när studenterna väl börjar använda den. Testa genom allt noggrant!

 

 • IT-avdelningen kan ge stöd och råd här, men kan inte ge någon support på den här lösningen.  Du får gärna öppna ett ärende hos IT-avdelningen för att få råd och bolla idéer.
 • Det går inte att använda vissa resurser på LiUs nätverk, till exempel fillager och licensservrar. Även om det tekniskt sett kan finnas lösningar på vissa sådana problem, till exempel VPN, är det något vi mycket starkt avråder från i kombination med virtuella maskiner.
 • Alla studenter har inte datorer som klarar av att köra virtuella maskiner.
 • Användarupplevelsen i en virtuell maskin är inte optimal.
 • Distributionsproblemet måste lösas – hur ska studenterna få tag i den virtuella maskinen?

Tips

 • Se till att inte skicka med några ”hemligheter”, till exempel sparade lösenord.
 • Ställ in maskinen så att användare loggas in automatiskt vid uppstart.
 • Fundera på lösenord och rättigheter! Användarna kommer antagligen någon gång behöva skriva in kontots lösenord. Ska användarna kunna bli root?
 • Se till att bygga maskinen så liten och nätt som möjligt. Som en bas för bygget rekommenderas antingen Ubuntu Server 18.04 LTS med en minimal Xfce-miljö eller Xubuntu 18.04.
 • Se till att maskinen är fullt uppdaterad när den distribueras till studenterna. Slå gärna på automatiska säkerhetsuppdateringar.
 • Se upp med proprietär mjukvara – bryt inte mot licensvillkor!
 • Be studenter ladda ner och testa virtuella maskiner i god tid före första labbpasset.
 • Kontakta IT-avdelningen för information om hur man lättast distribuerar den virtuella maskinen till studenterna.

Otillåten användning

Eftersom mycket av resurserna ovan är delade resurser är det viktigt att vi samarbetar och använder resurserna på ett sätt som inte stör andra användare. Ett vanligt exempel på beteende som stör andra är tunga och långa beräkningsjobb på ThinLinc. Vi undviker gärna alltför stringenta resursbegränsningar, de ställer till andra problem istället. Användare som utnyttjar delade resurser på ett sätt som stör andra kan få sin session avslutad utan förvarning. Hjälp studenterna att inte ställa till problem!

Sammanfattning

Här sammanfattas några viktiga punkter man kan tänka på när man väljer hur man vill undervisa i höst. Vid frågor och funderingar – skapa ett ärende via helpdesk@liu.se.

RDP

RDP är ett utmärkt alternativ om man kan samsas med lokal undervisning om resurserna. För att resursen ska utnyttjas så effektivt som möjligt är det bra om RDP används av kurser där studenterna förväntas arbeta mycket på schemalagda labbpass, och kanske inte kommer arbeta fullt så mycket utanför schemalagd tid. RDP är kraftfull resurs – men man måste planera.

ThinLinc

ThinLinc är en resurs som delas av betydligt fler användare än en enskild datorsalsdator. Därför är det av stor vikt att man undviker att skapa spikar i användningen. Kurser där labbpassen är mer ”flexibla”, till exempel projektkurser, rekommenderas använda ThinLinc.

SSH

Om användarna enbart kommer använda textbaserade verktyg rekommenderas SSH via ssh.edu.liu.se starkt. SSH har ett begränsat användningsområde, men fungerar mycket bra inom detta område.

Virtuell maskin

Virtuella maskiner är ett kraftfullt verktyg, men också något som kräver mycket jobb, har lite support och mycket potential för att gå fel. Om det inte verkligen är den enda möjliga lösningen så är antagligen RDP eller ThinLinc bättre alternativ.

Egen dator

Att få studenter att installera mjukvara på sin egen dator är ofta det bästa alternativet. Men ibland så går det inte eller är för komplicerat.

LiU Kundcenter IT-support

Kontakta LiU Kundcenter för att få hjälp:

 • Skapa ditt support-ärende här (Servicewebben)!
 • 013-28 28 28

Ordinarie öppettider:

Måndag och torsdag 08:0018:00
Tisdag, onsdag och fredag 08:00–17:00


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-17