Göm menyn

Laboration i datorsal på distans

Inbokade laborationstillfällen i LiU:s datorsalar kan genomföras i distansläge genom att en student fjärransluter till en dator i datorsalen eller använder egen dator.

Vill de ansluta till en datorsalsdator besöker de denna sida och väljer tillgänglig dator: https://rdpklienter.edu.liu.se/

För att kunna ge allmän information och handleda under laborationer kan studenterna delta via ett mötesrum i Zoom och samarbeta med hjälp av mötesfunktionen breakout rooms.

Instruktion till handledare

Denna instruktion gäller om du vill använda Zoom som stöd för din laboration.

  • Handledare kan skapa ett Zoom-möte i förväg för alla som ska delta vid labbtillfället. Skicka inbjudan med möteslänk till deltagarna. Laborationen kan inledas med allmän information gemensamt innan studenterna ska genomföra laborationen via breakout rooms i Zoom-mötet, så att de kan arbeta två och två.
  • Handledare ger instruktion till studenterna om vilken labbgrupp som ska ansluta till vilken dator för att underlätta inloggning och undvika ”krockar”. En dator kan endast användas av en användare i taget.
  • I varje breakout room behöver den student som loggar in på datorresursen att dela kontroll (Share screen) för att släppa in den andra personen så att även denne kan se och interagera med datorresursen.
  • Studenterna kan använda funktionen att räcka upp handen (menyvalet Participants och därefter Raise Hand  för deltagare i ett möte) för att påkalla uppmärksamhet och få hjälp. Handledare kan gå mellan olika breakout rooms för att hjälpa studenterna. 
  • Det är viktigt att uppmana och säkerställa att alla studenter loggar ut efter att laborationstiden är slut, eftersom resurserna kan behövas i en annan kurs.

Skapa break out rooms

Om du vill välja manuellt vilka som ska ingå i en labbgrupp behöver du göra tilldelning i breakout rooms när mötet har startats. Det går även att dela upp studenterna per automatik.

  • Manuellt: Välj antal rum och hur många som ska delta i varje rum. Tilldela de studenter som ska samarbeta till de olika rummen. Detta kan du förbereda när du schemalägger mötet, både i gränssnittet och med hjälp av en .csv-fil skapad i Excel. Se guide här.
  • Automatiskt: personer placeras in slumpvis i grupper utifrån antal rum och deltagare som du ställer in att du vill ha.

När dessa breakout rooms är förberedda kan du öppna dem alla med ett klick och personerna i labbgruppen flyttas automatiskt till sitt tilldelade rum och kan börja jobba.

Se en generell film om breakout rooms


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-23