Göm menyn

Datorstödd tentamen i Windowsdatorsalar

Bokning av tentamen

 • Tentamen bokas via LiU:s bokningssystem för tentamen enligt samma rutin som vid vanlig skriftlig tentamen.
 • Om momentet aldrig tidigare utförts med datorstödd examination ska kontakt tas med IT:s Kundcenter via detta formulär för dialog om anpassning av ny miljö och vidare information.
 • Om examinationsmomentet (med samma kurskod och tentamenskod) tidigare gått i datorsal och inga förändringar ska göras behövs ingen ytterligare kontakt.
 • Om ett moment ska förändras ska kontakt tas med IT:s Kundcenter via detta formulär för dialog om anpassning av miljön.
 • Anonyma tentor med AID är möjlig och är önskvärt. Bokas som vanligt via Tentamensservice.

Inför tentamen

 • Eventuella filer som behövs för att studenterna ska kunna genomföra uppgifterna ska laddas upp till angiven plats av ansvarig lärare/administratör inför tentamen. Plats för att ladda upp filer får du av kontaktperson på IT-avdelningen. OBS: filerna måste finnas på plats innan första studenten loggar in.
 • Påminn studenterna om att de måste veta sitt LiU-ID och lösenord.

Under tentamen

 • Vid tekniska problem ring Helpdesk på (013-28 28 28).
 • Studenterna loggar alltid in med sina vanliga LiU-ID.
 • Vid anonyma tentor: oanmälda studenter och studenter som fått hjälp med att anmäla sig till tentamenstillfället måste själva göra sin tentamen anonym. I de fallen kommer en ruta upp för att fylla i AID som ges ut av tentamensvakten (separat instruktion).
 • Behöver studenten byta dator, se till att denne loggar ut (om möjligt) och byt sedan dator. Alla filer flyttas automatiskt om inloggning sker igen inom 10 minuter.
 • När studenten skrivit färdigt sin tentamen ska studenten flytta sina lösningsfiler till ”Exam hand in” som finns på datorns skrivbord.

Efter tentamen

 • Ansvarig lärare/administratör hämtar inlämnade filer på angiven plats.
 • Eventuella problem rapporteras till IT:s Kundcenter via detta formulär.
 • På uppmaning av studenten och examinatorn kan IT-avdelningen hjälpa till att hitta backup av filer om misstag skett under tentamen (inom 30 dagar).

 

Information för studenter

Information för studenter finns på sidorna om tentamen på Studentwebben.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-14