Göm menyn

Datorstödd tentamen i Linuxdatorsalar

Bokning av tentamen

Tentamen bokas via LiU:s bokningssystem för tentamen enligt samma rutin som vid vanlig skriftlig tentamen.

Inför tentamen

Fyra arbetsveckor innan tentamen

Kursadministratör informerar IT-avdelningen via Helpdesk om:

  • kurskod
  • tentamensdatum
  • en uppskattning av antalet studenter
  • namnet på examinatorn
  • namnet på jourhavande lärare (ofta examinatorn).

Kursadministratör delar ärendet om tentamen med examinator och jourhavande lärare (via LiUdesks gränssnitt).

IT-avdelningen skickar bekräftelse till kursadministratör på att informationen är mottagen.

Två arbetsveckor innan tentamen

Tekniker rapporterar i ärendet vilken tekniker som kommer att ha jour.

Efter anmälningstidens slut

Kursadministratör uppdaterar ärendet samt informerar tentamensservice om:

  • vilka salar som är bokade
  • antalet anmälda studenter
  • om någon har förlängd skrivtid.

Kursadministratör ger också information om detta på papper till examinator.

Tekniker bekräftar i ärendet att informationen är mottagen.

Tekniker skickar fråga i ärendet om filer och inställningar till examinator (senast en arbetsvecka innan tentamen).

Senast tre arbetsdagar innan tentamen

Examinator uppdaterar ärendet med information om program- och kontoinställningar.

Tekniker bekräftar i ärendet att informationen är mottagen.

Senast på morgonen sista arbetsdagen innan tentamen

Examinator skickar eventuella filer som behövs för tentamen till tekniker i ärendet. Ett alternativ är att examinator själv lägger filerna i kurskatalogen under courses vid tentamens början. Om så informerar examinator om att den lösningen kommer att användas i ärendet.

Tekniker bekräftar i ärendet att informationen är mottagen.

Examinator ger tentamen till kursadministratör för kopiering och inskick till tentamensservice.

Vid inskick av tentamen till tentamensservice

Kursadministratör lägger till information om vem som har teknisk jour.

Under tentamen

Vid tekniska problem ring jourhavande tekniker.

Studenterna loggar alltid in med sina vanliga LiU-ID.

Behöver studenten byta dator – kontakta jourhavande tekniker.

När studenten skrivit färdigt sin tentamen ska studenten hantera sina lösningsfiler på det sätt som angivits av examinator (t.ex. utskrift eller flytt till speciell mapp).

Efter tentamen

Tekniker uppdaterar ärendet med eventuella lösningsfiler från studenter.

Eventuella problem rapporteras i ärendet.

På uppmaning av studenten och examinatorn kan IT-avdelningen hjälpa till att hitta backup av filer om misstag skett under tentamen (inom 30 dagar).

 

Information för studenter

Information för studenter finns på sidorna om tentamen på Studentwebben.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-14