Göm menyn

Datorsalar

Datorsalar som innehåller studentdatorer, ofta med likartad konfiguration, och är lokaler avsedda för undervisning och/eller fri användning. Alla studenter och anställda har tillträde till alla datorsalar. Olika datorsalar kan ha studentdatorer med olika konfiguration beroende på utbildningars/ämnens behov. Bokning av datorsalar görs på samma sätt som för övriga undervisningssalar.

Lokal mapp för tunga uppgifter

I datorsalar på alla campus finns möjlighet att placera krävande data och filer för tillfällig hantering i en temporär mapp, som du hittar via en länk på skrivbordet: Local disk (TEMP).

VIKTIGT!

  • Ytan är, som namnet antyder, temporär och all data kan när som helst raderas (mellan inloggningar) och följer inte med till annan dator.
  • Ytan är till för att spara data för mjukvaror som tex utför tunga beräkningar eller andra mer krävande skrivningar/läsningar av filer.
  • Du själv ansvarar för att kopiera all viktig data till Fillagret (X:) innan du loggar ut.

Windows-datorsalar och programvaror

Maximera fönstret för bästa överblick.

 

 

LIU KUNDCENTER

Information och felanmälan

013-28 28 28

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-27