Göm menyn

Teknisk systemförvaltning


Tjänsten teknisk systemförvaltning innebär förvaltning och drift av datasystem. Härvid görs det skillnad på egenutvecklade och tredjeparts-system samt kombinationer av dessa. Teknisk systemförvaltning innehåller idag följande tjänster:

  • Underhåll (uppgraderingar och säkerhetspatchning, etc) av databaser, webbservrar och andra kringsystem.
  • Hantering av defekter, optimering och förbättring av befintlig funktionalitet i förvaltat system.
  • Handhavande av servertillämpningar (kan även utföras som en konsulttjänst).


Uppdragen kan utföras i ett antal olika tekniker och plattformar som t ex: C#, Java, Perl, Linux, Solaris, Windows, Html, Xml, Xslt, Soap, Oracle, PostgreSQL, MySQL, etc.


LIU-IT har lång erfarenhet av att utveckla studieadministrativa och andra universitetsrelaterade system.

Kostnad

Våra uppdrag debiteras med 540 kr/timme för 2016 som i grund baserar sig på UF:s fastställda taxor.

Beställning

Beställning av ett konsultuppdrag görs efter kontakt med avdelningschefen på LiU-IT APP, som inhämtar nödvändig information för att planera och följa upp arbetet.

Enhetschef APP:

Miriam (Maria) Tegelaers
telefon: 013-28 2588
e-post: miriam.tegelaers@liu.se

 

  

 


Sidansvarig: helpdesk@it.liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-31