Göm menyn

Systemutveckling

Systemutveckling är en viktig del av LiU-IT:s verksamhet. I vårt uppdrag ingår uveckling av nya system och vidareutveckling av befintliga system. LiU-IT har lång erfarenhet av att utveckla och förvalta studieadministrativa och andra universitetsrelaterade system. Följande tjänster finns idag:

  • Förstudier för systemutvecklingsuppdrag och systemintegrationsuppdrag
  • Projektledning för systemutvecklingsuppdrag och systemintegrationsuppdrag
  • Systemintegration
  • Systemtestning

Uppdragen kan utföras i ett antal olika tekniker och plattformar som t ex: C#, Java, Perl, Python, Linux, Solaris, Html, Xml, Xslt, Soap, Oracle, PostgreSQL, MySQL, etc.

Kostnad

Våra uppdrag debiteras med 540 kr/timme för 2016 som i grund baserar sig på UF:s fastställda taxor.

Beställning

Beställning av ett systemutvecklingstuppdrag görs efter kontakt med enhetschefen på LiU-IT APP, som inhämtar nödvändig information för att planera och följa upp arbetet.

Enhetschef APP:

Miriam (Maria) Tegelaers
telefon: 013-28 2588
e-post: miriam.tegelaers@liu.se

Förstudie

Normalt inleds projektet med en förstudie som innebär att vi tar fram ett lösningsförslag baserat på den information du har gett oss och för vidare diskussioner med dig om eventuella oklarheter.
När vi har en klar bild av vad som behöver göras lämnar vi en prisuppgift och en preliminär tidplan för uppdraget.
När uppdraget har påbörjats håller vi dig informerad, vanligen veckovis, hur uppdraget fortlöper.

Viktigt för dig som beställare

Avsätt tillräckligt med tid till uppdraget. Dels för uppstarten och dels för uppföljning av uppdraget och eventuella utredningar och tester som behöver göras under uppdraget.
Ta fram en skriftlig kravspecifikation med klara prioriteringar mellan kraven för utvecklingsuppdrag eller en uppdragsbeskrivning för förvaltningsuppdrag eller tekniska konsultuppdrag.
 

 


Exempel

Utvecklade app för yoga på distans

 Surfplatta med påslagen skärm står uppställd på dynan i en grön fåtölj.

Ett samarbete mellan IT-avdelningen och forskare på IMH resulterade i utveckling av en yoga-app som har använts i ett projekt kring hälsoeffekter av yoga på distans. Det resulterade även i ett givande samarbete internt.
– Det kändes tryggt att det fanns resurser inom LiU, säger Anna Strömberg.

KBT-behandling på nätet tack vare webbplattform

George Vlaescu står i ett trapphus utanför enheten IBL.Att IT-avdelningen håller på med drift och underhåll av bland annat universitetets nätverk, servrar och tekniska utrustning är troligen känt för de flesta medarbetare. Något som kanske inte är lika känt är att de även deltar i utvecklingen och förvaltningen av en internetbaserad forskningsplattform för KBT-behandling till avdelningen för psykologi på IBL.


Sidansvarig: helpdesk@it.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-24