Göm menyn

DNS

DNS, Domain Name System eller domännamnssystemet, är ett system för att förenkla adressering av datorer på IP-nätverk. Istället för att skriva IP-adressen (130.236.5.148) i din webbläsare för att komma till LiU:s webbsida kan du skriva www.liu.se. DNS-servrar har listor över domänerna och "översätter" mellan IP-adresser och adresser som skrivs med bokstäver.

IT-avdelningen erbjuder följande tjänster till medarbetare vid LiU:

  • Registrering och hantering av nya domäner till konferenser, forskningsprojekt och liknande.
  • Överlåtelser av domäner till och från LiU (ej från one.com).
  • DNS-tjänster för LiU-anknutna domäner.
  • TLS-certifikat för LiU-anknutna domäner.

Vid registrering av domäner ska LiU:s policy kring webbpublicering beaktas. Kostnad för domäner faktureras direkt från leverantör till angivet kostnadsställe.

 


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-17