Göm menyn

IT-arbetsplats

Uppdragets syfte är att möjliggöra en effektiviserad hantering av IT-arbetsplats vid LiU.

Användningen av våra tjänster:

  • Förenklar installation och ominstallation av datorer och programvaror
  • Minimerar behovet av åtgärder från tekniker då installation av operativsystemet och programvaror sker automatiskt via nätverket
  • Effektiviserar administration och översikt av klientmiljön
  • Förbättrar översikten av IT-miljön genom uppföljning och inventering av datorer och programvaror

Vi använder oss av Active Directory (AD) som katalogtjänst för både Windows och Mac, men för administration av datorer och program, använder vi System Center Configuration Manager 2007 (SCCM2007) för Windows-datorer och Absolute Manage för Mac-datorer.

Administrationsgränsnittet för tekniker hanteras via AD-portalen eller Active Directory Users and Computer (ADUC) där institutionen förvaltar sitt OU.

Tjänsteutbud för AD-anslutna datorer för anställda och studenter (Mac och Windows)

  • Programdistribution och -paketering
  • OS-distribution och -paketering
  • Inventering
  • Rapporter
  • Klientutveckling och förvaltning

Dokument

Användarinformation för AD-klientanvändare (pdf)


Sidansvarig: alf.segersall@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-10-23