Göm menyn

VPN

Instruktionen nedan riktar sig till anställda vid LiU. Studenter bör följa instruktioner på denna sida.

När du använder VPN skapas en tunnel mellan din dator och LiU:s nätverk. All trafik som ska till LiU kapslas in i tunneln, och för alla applikationer ser det ut som om du sitter på LiU:s nätverk.

OBS! För att komma åt exempelvis Fillagret utanför campus krävs uppkoppling via VPN. Om du har filer sparade på OneDrive eller lokalt på din dator behöver du inte använda VPN för åtkomst. 

Två lösningar för VPN

LiU har två lösningar för VPN, den äldre Cisco Anyconnect och en nyare som använder en programvara som kallas FortiClient. Den äldre lösningen har inte kapacitet att hantera det nya läget när fler jobbar hemifrån. Alla har ännu inte fått den nya programvaran installerad och det kan förekomma inkörningsproblem.

FortiClient VPN

Använd anslutning av typen SSL-VPN, uppkoppling gör du mot server "remote.liu.se" (port 443).

Windows

  • Guide hur du ansluter till VPN.
  • Kontrollera i startmenyn om FortiClient redan är installerad. VPN-klienten finns även att välja för installation på MinIT.
  • Manuell installation (kräver behörighet som lokal administratör) kan göras enligt denna instruktion
  • Manuell installation via Microsoft Store (om du inte är lokal administratör) kan göras enligt denna instruktion.

Mac OS

Hämta FortiClient i Self Service (hittas antingen i Dockan eller använd Mac OS sökfunktion).

Linux

De flesta distributioner har openfortivpn som paket, dokumentation finns här.

För bland annat ubuntu finns även ett grafiskt gränssnitt som integrerar med network manager. Se kunskapsartikeln om VPN på linux för mer information.

Cisco Anyconnect

Tjänsten finns kvar men har inte kapacitet nog för alla medarbetare. Om anslutningar misslyckas är tjänsten full, prova då istället FortiClient.

  1. VPN-tjänsten ska vara aktiverade automatiskt på LiU-medarbetares konton. Om du misstänker att tjänsten inte är aktiverad, kontakta IT:s Kundcenter för att få hjälp med detta.
  2. Guider för Cisco VPN-klient installation finns på Servicewebben i LiUdesk - klicka på Kunskapsdatabas i vänstermenyn där för att visa alla guider.
  3. Följ den guide som passar för din enhet.

 

VPN (av engelska virtual private network, på svenska ”virtuellt privat nätverk”) är en teknik som används för att skapa säkra förbindelser, så kallade tunnlar, mellan två punkter i ett osäkert datanätverk (såsom internet).


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-25