Göm menyn

Mentimeter

Mentimeter är ett presentationsverktyg och responssystem. Du kan som föreläsare ställa frågor till din publik och låta dem svara anonymt med sina bärbara enheter. Samtidigt som publiken svara så kan du visa en sammanställning av svaren som uppdateras i realtid.

Mentimeter är en molntjänst som LiU inte har tecknat avtal med och som lagrar information på egna servrar hos Mentimeter AB. Det innebär att du måste vara försiktig med hur du använder tjänsten.

Använd alltid din LiU-adress när du registrerar konto i tjänsten, men använd aldrig samma lösenord som du har till ditt LiU-konto. Detsamma gäller alla molntjänster.

Informera åhörarna om deras rättigheter

Innan du börjar ställa frågor ska du informera åhörarna om deras rättigheter. Det är viktigt för att de ska kunna göra ett informerat beslut om huruvida de ska svara eller inte. Frågorna ska undvika information som kan vara känslig. När du är klar med frågorna ska du stänga enkäten och spara svaren.

 • Det är frivilligt att besvara frågorna.
 • Mentimeter AB sparar deras nätverksadress i två veckor.
 • De behöver aldrig uppge sin e-postadress till Mentimeter.

Informera dem även om hur de skyddar sin integritet:

 • De bör undvika att lämna svar som kan identifiera dem eller någon annan person.
 • De ska aldrig uppge någon information som rör ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska eller biometriska uppgifter.

Undvik känsliga frågor

Eftersom Mentimeter åtminstone i teorin skulle kunna spåra ett svar till en respondent så är det viktigt dels att du undviker känsliga personuppgifter i dina frågor och dels att du undviker frågor som uppmuntrar till att svara med känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en nu levande enskild person och som rör:

 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i en fackförening
 • hälsa
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter, eller
 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Var även försiktig med fritextsvar eftersom du inte kan styra vad åhörarna svarar, och det är ganska enkelt att råka svara med något som är identifierande.

Under föreläsningen, håll koll på svaren så att ingen råkar lämna identifierande eller känsliga uppgifter.

Stäng enkäten och spara svaren

När frågorna är besvarade ska du stänga av möjligheten att lämna fler svar, och du bör spara resultatet av enkäten på någon av LiU:s rekommenderade lagringslösningar eftersom det är tänkbart att det skulle kunna betraktas som en allmän handling.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-25