Göm menyn

Trådlösa nätverk

Vid Linköpings universitet finns två typer av trådlöst nät, Netlogon och Eduroam. Nätverket för Netlogon heter LiU.

Netlogon är mycket enkelt att komma igång med, men det krävs inloggning vid varje anslutning. Notera att Netlogon har begränsad funktionalitet och inte finns på samtliga campus; studenter och anställda bör använda Eduroam istället.

Eduroam kräver viss konfigurering, men den behöver du bara göra vid ett tillfälle. Efter konfigurering så fungerar det även vid andra universitet och högskolor, inom och utanför Sverige, som deltar i Eduroam-samarbetet.

Om Eduroam

Eduroam är ett internationellt samarbete där universitet och högskolor samarbetar och låter varandras användare utnyttja trådlösa datornätverk hos varje universitet anslutet till samarbetet. Eduroam bygger på teknik som medger krypterad uppkoppling mellan dator och accesspunkt (basstation), vilket ger bättre säkerhet än Netlogon.

Innan man kan använda Eduroam måste man konfigurera datorn i ett par steg, men man behöver bara göra detta en gång och när det väl är gjort så blir man dessutom automatiskt inloggad varje gång man får täckning av ett Eduroam-nät.

Användning på andra universitet

Eduroam kan användas på alla platser i världen som ingår i det internationella Eduroam-samarbetet. För enkelhetens skull bör dock inställningarna för Eduroam göras då datorn är inkopplad till LiU:s nätverk.

Om Netlogon

Linköpings universitet erbjuder gäster möjlighet att ansluta till internet via Netlogon på Campus Valla, Campus Norrköping och Malmstens. Netlogon finns tillgängligt överallt där LiU har trådlöst nätverk. Ett tillfälligt konto krävs för att använda Netlogon. Tillfälliga konton kan skapas av alla anställda vid LiU. För att ansluta till Netlogon väljer du nätverket LiU.

Studenter och anställda bör använda Eduroam istället för Netlogon, eftersom Netlogon har begränsad funktionalitet och inte finns på samtliga campus.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-19