Göm menyn

Om Eduroam

Eduroam är ett internationellt samarbete där universitet och högskolor samarbetar och låter varandras användare utnyttja trådlösa datornätverk hos varje universitet anslutet till samarbetet. Eduroam bygger på teknik som medger krypterad uppkoppling mellan dator och accesspunkt (basstation), vilket ger bättre säkerhet än Netlogon.

Innan man kan använda Eduroam måste man konfigurera datorn i ett par steg, men man behöver bara göra detta en gång och när det väl är gjort så blir man dessutom automatiskt inloggad varje gång man får täckning av ett Eduroam-nät.

Användning på andra universitet

Eduroam kan användas på alla platser i världen som ingår i det internationella Eduroam-samarbetet. För enkelhetens skull bör dock inställningarna för Eduroam göras då datorn är inkopplad till LiU:s nätverk.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-19