Göm menyn

Hjälp

Om du inte får det att fungera, börja med att gå igenom följande checklista:

 • Om du använder trådlöst nät kontrollera att du befinner dig på en plats med täckning.
 • Är trådlöst nätverk aktiverat i din dator? Många datorer har en liten knapp för att aktivera och avaktivera det trådlösa nätet. Det kan också hända att nätverksanslutningen avaktiverats under nätverksinställningarna i datorn. I Windows kontrollerar du detta under Nätverksanslutningar i Kontrollpanelen och på Mac OSX kontrollerar du det genom att öppna Nätverk i Systeminställningarna.
 • Är din dator inställd på att få en IP-adress automatiskt (DHCP)? I Windows kontrollerar du detta under nätverksanslutningar i Kontrollpanelen och på Mac OSX kontrollerar du det genom att öppna Nätverk i Systeminställningarna.
 • Har datorn fått en korrekt IP-adress? IP-adressen ska ha formen 10.x.y.z. I Windows kontrollerar du detta genom att starta programmet Kommandotolken och skriva in kommandot ipconfig och trycka enter. I Mac OSX går du in på Äpple-menyn och väljer Systeminställningar och sedan Nätverk för att kontrollera IP-adressen.
 • Kan du surfa till inloggningssidan https://netlogon.liu.se?
 • Kontrollera att du inte har någon webbproxy inlagd i din webbläsare. Kontrollera detta under inställningarna i din webbläsare.
 • Kontrollera att du valt rätt kontotyp i rullgardinslisten på inloggningssidan.
 • Får du något felmeddelande vid inloggningen?

Vanliga problem

 • Datorn har bra signal på trådlösa nätet men får inget IP-nummer. Stäng av alla ev. extrafunktioner som skall ge snabbare trådlöst nät. Dessa brukar kallas Super-G, Nitro eller ChannelBonding. Endast standard 802.11a, b, g och n stöds.
 • Datorn får ett 10.x.y.z IP-nummer men dator kommer inte till inloggningssidan. Se till att datorn tar emot samtliga IP-uppgifter via automatiskt via DHCP. Manuella inställningar för nätverket kommer att användas om dess finns. Tyvvär så är dessa manuella inställningar ofta fel.

Support

För support vänder du dig till IT:s Kundcenter. Innan du ringer ber vi dig gå igenom checklistan och vanliga problem ovan för att se om detta löser dina problem. Kundcentret kommer att vilja ha svar på nedanstående frågor, se till att ha informationen tillgänglig innan du ringer, eller att skriva svar på frågorna om du mailar.

 • Var försöker du ansluta dig?
 • Vilken typ av konto försöker du ansluta med?
 • Hur långt kommer du i checklistan ovan?

Kontaktinformation till Kundcenter

Support för studenter
Tel: 013-28 58 98
E-post: helpdesk@student.liu.se

Support för anställda
Tel: 013-28 28 28
Felanmälan via servicewebben i LiUdesk


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-17