Göm menyn

Godkända molntjänster

Molntjänster innefattar alla tjänster där information LiU ansvarar för lagras eller behandlas hos en part utanför LiU. Dessa kräver särskilda avtal för att användningen ska vara förenlig med svensk lag och LiUs regelverk.

Följande molntjänster är godkända för användning vid LiU:

 • Adobe Connect (genom Sunet)
 • Actiway
 • Adato
 • Box
 • LADOK
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365 (samtliga tjänster)
 • PaperCut (portalliu.onricoh.se)
 • Primula (hr.liu.se)
 • Raindance (ekonomisystem.liu.se)
 • Sunet Survey and Report (survey.liu.se)
 • Sunet mailfilter
 • Timecut
 • Timeedit

Följande tjänster är godkända med begränsningar i vem som får använda tjänsten och/eller vilken information som får behandlas:

 • Qualtrics (beslut LiU-2019-01533): undersökningarna måste vara anonymiserade, ingen information klassad med höjd konfidentialitet får behandlas, och inga personuppgifter får samlas in.
 • Maplesoft Möbius (beslut LiU-2019-01347): endast för användning i undervisningen.
 • Google Apps for Education: endast för studenter.

Notera att detta innebär att följande populära tjänster inte är tillåtna för användning vid LiU:

 • Adobe Document Cloud
 • Amazons tjänster (web services, elastic cloud, mfl)
 • Doodle
 • Dropbox
 • Evernote
 • Googles molntjänster (t.ex. Drive, Apps, Mail)
 • iCloud

Godkännande av nya molntjänster

Godkännande av nya molntjänster eller likartad outsourcing hanteras i en särskild process:

Vanliga frågor

 • Fråga: Kan jag lagra alla filer i OneDrive?
  Svar: Om du tidigare gjort bedömningen att en fil kan lagras i Box så kan den lagras i OneDrive. Personuppgifter går att lagra i OneDrive men däremot ska känsliga personuppgifter särskilt beaktas.
 • Fråga: Slutanvändaren använder Dropbox för d​elning av filer i ett samarbete med andra universitet. Vad gör jag?
  Svar: Om samarbetet ägs av LiU ska en av LiU:s godkända molntjänster användas, t.ex. OneDrive i detta fallet. Men är det ett annat universitet som äger samarbetet så får tjänsten användas. Det är då det andra lärosätet som måste garantera att rätt avtal finns på plats och att risk- och sårbarhetsanalys är gjord. Men självklart får då bara filer som är till för samarbetet lagras i tjänsten, Dropbox i detta fall. 
 • Fråga: Hur är det med GDPR för de av LiU godkända molntjänsterna?
  Svar: Alla molntjänster som LiU har godkänt har passerat Dataskyddsombudet och en Risk och sårbarhetsanalys. De är alltså därför OK att använda tillsvidare.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-30