Göm menyn

Så här ansluter du till Netlogon

  • Se till att du har täckning och är ansluten till nätet med namnet (SSID) LiU. Kryptering (WEP, WPA) ska vara av.
  • Se till att datorn använder DHCP för att få IP-adress automatiskt. I Windows kontrollerar du detta under nätverksanslutningar i Kontrollpanelen och på Mac OS X kontrollerar du det genom att öppna Nätverk i Systeminställningarna
  • Starta en webbläsare och surfa till sidan https://netlogon.liu.se. Det ska dock räcka att du försöker surfa någonstans överhuvudtaget för att du automatiskt ska omdirigeras till denna sida.
  • Logga in med samma användarnamn och lösenord som du har för kontot vid LiU-ID, eller någon av de alternativa kontotyperna.
  • När du inte längre har trådlös täckning eller när du tar ut sladden blir du automatiskt utloggad efter ett tag. Vill du logga ut "för hand" gör du det genom att surfa till https://netlogon.liu.se och väljer att logga ut.
  • Om du får problem med uppkopplingen eller att du upplever att ditt nät är långsamt, stäng då av IPv6. Instruktion för hur du stänger av IPv6:

Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-25