Göm menyn

Sortera undan spam med Sunets e-postfilter

Sunets e-postfilter är en tjänst som försöker klassificera e-post automatiskt för att bestämma om det är spam eller inte. Detta sker bland annat genom att programmet letar efter ett stort antal egenskaper tyder på att det kan vara spam. Varje träff ger poäng, och när brevet kommer över 5 poäng så klassas det som spam. När brevet kommer över 10 poäng tas det inte emot överhuvudtaget.

Trots att Sunets e-postfilter gör ett bra jobb, så händer det att programmet misslyckas med enstaka mail. Ibland slipper spam igenom och ibland händer det att legitim e-post markeras som spam. Du kan rapportera sådana brev till LiUs IRT-grupp.

Mer om rapportering av brev som spam

Bortsortering av spam centralt

Om ditt e-postkonto finns på det centrala e-postsystemet och du använder IMAP eller Outlook (ej POP) för att hämta posten, så kan du få hjälp med att centralt sortera spam-märkt e-post till en separat mapp istället för att den hamnar i den vanliga inkorgen. Där kan du med jämna mellanrum titta över innehållet så att inget icke-spam hamnat där, och sedan rapportera och radera spammen smidigt.

Anställda

Anställda som har sitt konto i Exchange och använder Outlook för att läsa e-post har automatisk sortering av spam. E-post som märkts som spam av SpamAssassin hamnar i mappen "Skräppost".

Studenter

Studenternas e-post hanteras m.h.a. Google Apps. Då man läser e-post via webbgränssnittet används Googles egen filtrering av skräppost. E-post som bedöms vara spam hamnar i mappen "Skräppost". Studenter som väljer att hämta sin e-post med hjälp av någon form av mailprogram kan använda detta för att själv filtrera e-posten enligt instruktioner här nedan.

Information från Sunets e-postfilter

Här är ett exempel på början av ett typiskt spam:

From: igced brown <vhuser52@fuse.net>
Subject: Good Vibrations !!! bvy
To: v.a.kant@liu.se
Date: Thu, 1 Mar 2012 19:21:03 -0400

<HTML><BODY BGCOLOR="#000000"></P><P ALIGN=CENTER>
<FONT COLOR="#ffff00" BACK="#000000" SIZE=3 PTSIZE=10
FAMILY="SANSSERIF" FACE="Arial" LANG="0">
Sylvester won't eat your Tweety Bird ?

Sunets e-postfilter lägger till dolda rader i brevet för att ange att detta är ett spam och visar samtidigt hur den kom fram till det:

x-spam-flag: YES x-spam-score: 9.50 (*********) [Tag at 5.10] FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT,FREEMAIL_FROM,FREEMAIL_REPLYTO,SUBJ_ALL_CAPS, T_FREEMAIL_DOC_PDF,T_TO_NO_BRKTS_FREEMAIL,Bayes(0.9994:5.0)

Den mest intressanta raden är "X-Spam-Flag: YES". Det enklaste sättet att filtrera spam är att be e-postprogrammet kolla om den raden finns och i så fall sortera in e-posten i en särskild mapp.

Bortsortering av spam i olika e-postprogram

Nedan finns instruktioner för hur man sorterar bort spam baserat på "X-Spam-Flag: YES" i några vanliga e-postprogram. Vi tar gärna emot instruktioner för andra program till spam@liu.se.

Tack för instruktioner går till: Henrik Edlund, Institutionen för datavetenskap

Outlook XP

 1. Gå in under menyn Verktyg, välj Regelguiden och klicka på knappen Ny
 2. Se till att alternativet Börja med en tom regel väljs och att kontrollera meddelande när de anländer är markerat i rutan under är valt.
 3. Tryck Nästa för att forsätta
 4. I den översta (Vilka vilkor vill du ha?) väljer du alternativet "Med specifika ord i meddelanderubriken"
 5. Klicka sedan på länken specifika ord i den nedre rutan. I det fönster som då dyker upp skriver du X-Spam-Flag: YES (Observera att det ska vara 1 mellanslag mellan : och YES) i den övre rutan och klickar sedan på knappen Lägg till
 6. Klicka på knappen OK för att återgå till föregående fönster.
 7. Klicka på länken namn för att få upp en lista över befintliga mappar, markera den mapp du vill att spambreven ska hamna i och klicka på OK för att återgå till föregående fönster
 8. Klicka på knappen Slutför
 9. Klicka på knappen OK för att stänga Regelguiden och spara den regel du just lagt till.

Outlook Express 6 på Windows

Möjlighet saknas att lägga in filterregler för annat än fördefinierade fält (Från, Till, Ärende...).

Entourage 2001 eller X för Macintosh

 1. Välj Regler i menyn Verktyg.
 2. Klicka på Ny för att redigera den nya regeln. Ge den ett lämpligt namn, t ex "Spam Assassin".
 3. I rutan Kriterium finns en popup-meny där Alla meddelanden är förvalt; välj istället Specifik rubrik och fyll i "X-Spam-Flag" respektive "YES" i de två rutorna. Nu ska det stå "Specifik rubrik X-Spam-Flag innehåller YES" om du läser hela raden.
 4. Välj lämplig åtgärd i Åtgärdsrutan nedanför. Lämpliga är Ändra status, skräppost; Ändra status, lästa.

Pine 4.50 och senare

 1. Välj Main -> Setup -> Rules -> Filters.
 2. Välj att lägga till ett nytt filter.
 3. Ge filtret ett "Nickname", t ex "Spam Filter".
 4. Välj Add Extra Headers och ange X-Spam-Flag.
 5. Du bör nu stå på detta nya val så välj det och ange YES.
 6. Välj Yes under Message is New? för att rejält snabba upp öppningen av en stor INBOX.
 7. Under From or ReplyTo is in address book kan du ange om adresser som finns i din adressbok ska släppas igenom även om de är markerade som spam. Välj i så fall "No, not in any address book", men tänk på att detta kan slöa ner öppningen av din INBOX avsevärt. Kan vara bäst att lämna som "Don't care, always matches".
 8. Under Filter action kan du sedan ställa in om du vill flytta breven eller radera dem direkt.

Gnus

Använd variabeln nnmail-split-methods i din startfil. Exempel:

(setq nnmail-split-methods
'(("mail.spam" "^X-Spam-Flag: YES")
("mail.normal" "")))

 

LiU:s Kundcenter

Information
013-28 2828
Felanmälan via MinIT


Genvägar A-Ö

A-Ö IT


 

Driftinformation för våra system

 

IT-hjälp och guider i Comaround


Sidansvarig: helpdesk@it.liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-23