Göm menyn

E-post

Linköpings universitet erbjuder ett antal olika e-posttjänster avsedda att underlätta såväl det dagliga arbetet för personalen som spridningen av information på universitetet. Här nedan följer information om de e-posttjänster som erbjuds för anställda vid LiU.

Centrala e-posttjänster

  • Personlig brevlåda - ingår i både fullvärdigt och begränsat IT-abonnemang.
    Anställda och medarbetare knutna till Linköpings universitet har möjlighet att få e-postadress och personlig brevlåda, med 5 GB lagringsutrymme, i LiU:s centrala e-postsystem. Den personliga brevlådan kan nås både genom ett vanligt e-postprogram och via ett webbgränssnitt. Den personliga brevlådan ingår i fullvärdigt och begränsat IT-abonnemang.
  • Funktionsadresser

    En funktionsadress är kopplad till en specifik funktion eller tjänst och är inte personberoende. Detta innebär att adressen enkelt styras om till olika personer eller grupper, exempelvis  då någon byter arbetsuppgifter eller kommer att vara frånvarande under en längre period. De som söker kontakt med funktionen behöver inte uppdatera sina adressböcker, eller ens känna till förändringen, utan kan fortsätta att använda samma e-postadress som tidigare. Exempel på funktionsmailadresser är infocenter@liu.se och helpdesk@liu.se.

  • Delad brevlåda
    Om flera olika personer behöver kunna läsa och skicka e-post via en och samma e-postadress kan man använda en s.k. delad brevlåda. Brev som skickas till den gemensamma brevlådan hamnar då i en särskild mapp som de personer som getts behörighet till brevlådan kan komma åt. Genom att samla breven på ett och samma ställe blir det enklare att hantera de gemensamma breven och exempelvis undvika att samma brev får svar från flera olika personer eller att något hamnar mellan stolarna.

Beställning

Beställning av e-posttjänster går via den kontoansvarige på din institution eller avdelning. Är du osäker på vem detta är kan du kontakta IT:s Kundcenter på telefon 013-28 28 28 eller via e-post helpdesk@liu.se så hjälper de dig att ta reda på detta. 

Länkar

 


Sidansvarig: david.byers@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-25