Göm menyn

Utbyte av accesspunkter / Replacement of access points

Under året sker utbyte av accesspunkter för det trådlösa nätet, se mer information på intranätet. https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-it/SitePages/Uppgradering-av-det-tradlosa-natet-pa-LiU.aspx

/IT-avdelningen

---

During the year, access points for the wireless network are replaced, for more information see https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-it/SitePages/Uppgradering-av-det-tradlosa-natet-pa-LiU.aspx

/The IT division


2022-05-10Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-10