Göm menyn

Underhåll HR-webben / Maintenance HR-web

Primula kommer vara avstängd för versionsbyte från den 25 januari kl 15:00.
Det kommer inte vara möjligt att registrera reseräkningar, reseorder eller redovisa utlägg under perioden 25 januari till den 1 februari.
Övriga funktioner i Primula kommer vara tillgängliga från morgonen den 26 januari.

/HR-avdelningen

---

Due to a version update, Primula will be inaccessible from 3:00 pm on January 25. Travel invoices, travel orders or other expenses cannot be registered during the period January 25 to February 1. Other functions in Primula will be accessible from January 26 at 8:00 am.

/The HR Division


2022-01-20Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-20