Göm menyn

Systemunderhåll Oracle - Oraclepatch i januari / Maintenance Oracle - Oracle patch in January

Det är i januari dags att patcha Oracle igen. Notera att detta tillfälle endast påverkar instansen DGPROD i Oraclehotellet (DGPROD och DGTAL).

2022-01-19 Tillfälle 1 - DGPROD
===============================
Tid: 08:00-10:00
Detta kommer vara ett driftstopp och påverkar:
CVMall, EU Grants, Horizon, Polopoly, Studentwebbens anslagstavla.

Tid: Förmiddag (preliminärt): Oradev
Detta kommer vara ett driftstopp och berör utvecklingsdatabaserna i instanserna DEVISO1 och DEVISO2.

Närmaste tillfällen efter detta är:
2022-04-20
2022-07-20
2022-10-19


---


It's time to patch Oracle again in January. Please note that this occasion only affects the DGPROD instance in the hotel (DGPROD and DGTAL).

2022-01-19 Occasion 1 - DGPROD
===============================
Time: 08:00-10:00
The databases will be unavailable and this will affect:
CVMall, EU Grants, Horizon, Polopoly, Studentwebben Notice Board.

Time: Morning (preliminary): Oradev
The databases will be unavailable and this will affect the development databases in DEVISO1 and DEVISO2.

Coming occasions after this one:
2022-04-20
2022-07-20
2022-10-19


2021-12-13Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-12-13