Göm menyn

Förändringar i nätverket / Changes to the network

Den 11/10 på eftermiddagen kommer IT-avdelningen att börja blockera utgående nätverkstrafik av typen SMB. SMB används främst för att ansluta till lokala lagrings- och utskriftstjänster.

Skälet till blockeringen är att förhindra en flertal olika IT-angrepp som osynligt stjäl inloggningsuppgifter och installerar skadlig programvara. Dessa angrepp ökar i frekvens, och konsekvensen av framgångsrika angrepp är ofta mycket allvarliga.

Stickprov av nätverkstrafiken som lämnar LiU visar att utgående trafik av typen SMB är mycket sällsynt och kommer framförallt från IT-avdelningen och från våra trådlösa nätverk. Blockeringen kommer alltså enbart att påverka ett litet antal personer.

Om du efter blockeringen trätt i kraft upptäcker att det är någon tjänst du brukar använda som inte längre fungerar, kontakta IT-avdelningen för att utreda och förhoppningsvis lösa problemet.

//IT-avdelningen
---
On October 11 the IT division will start blocking outgoing network traffic of the type SMB. SMB is mainly used to access local storage and printing resources.

Blocking SMB serves to prevent a number of cyber attacks that surreptiously steal credentials or install malicious software. These attacks are increasing in frequency, and the consequences of a successful attack are typically very severe.

Spot chekcs of the network traffic leaving LiU shows that SMB is very rare, and primarily comes from the IT division and from our wireless networks. This implies that the block should affect only a very small number of people.

If you find that you are unable to connect to a service you were able to use prior to the block being set in place, please contact the IT division to troubleshoot and hopefully solve your issue.

//The IT division


2021-10-01
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-01