Göm menyn

Systemunderhåll Oracle - Oraclepatch i oktober / Maintenance Oracle - Oracle patch in October

Det är i oktober dags att patcha Oracle igen. Notera att detta tillfälle endast påverkar instansen DGPROD i Oraclehotellet (DGPROD och DGTAL).

2021-10-20 Tillfälle 1 - DGPROD

===============================

Tid: 08:00-10:00
Detta kommer vara ett driftstopp och påverkar:
CVMall, EU Grants, Horizon, Polopoly, Studentwebbens anslagstavla.

Tid: Förmiddag (preliminärt): Oradev
Detta kommer vara ett driftstopp och berör utvecklingsdatabaserna i instanserna DEVISO1 och DEVISO2.

Närmaste tillfällen efter detta är:
2022-01-19
2022-04-20

 

---

 

It's time to patch Oracle again in October. Please note that this occasion only affects the instance DGPROD in the hotel (DGPROD and DGTAL).

2021-10-20 Occasion 1 - DGPROD

===============================

Time: 08:00-10:00
The databases will be unavailable and this will affect:
CVMall, EU Grants, Horizon, Polopoly, Studentwebben Notice Board.

Time: Morning (preliminary): Oradev
The databases will be unavailable and this will affect the development databases in DEVISO1 and DEVISO2.

Coming occasions after this:
2022-01-19
2022-04-20


2021-09-15
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-15