Göm menyn

Uppgradering av LiU:s telefonväxel 20/9 – 2021 / Upgrading of LiU's telephone system 20/9 – 2021

Syftet är att bland annat åtgärda tjänsten trepartssamtal.
Pågående samtal kommer inte att påverkas, men under 2 korta perioder på ca 10 minuter vardera mellan 22:00-24:00, när växeln startar om kan det vara svårt att koppla upp nya samtal. Om du vid det tillfället inte kan ringa, så prova igen om en liten stund. Om du ringer ut precis när växeln startar om kan det vara så att det är ditt mobilnummer som visas.
Följande tjänster påverkas under dessa två korta perioder:
1. Inkommande/utgående samtal till anknytning
2. Röstbrevlåda
3. Automatisk telefonist
4. Gruppnummer

/ LiU IT - Teleservice


---


The purpose is, among other things, to fix the three-way conference call.  
Ongoing calls will not be affected, but for two short periods of about 10 minutes each between 22: 00-24: 00, when the system restarts, it can be difficult to connect new calls. If you at that time are unable to make a call, try again in a little while. If you are making a call when the system restarts, it may be your mobile number that is displayed.
The following services are affected during these two short periods:
1. Incoming / outgoing calls to extension
2. Voicemail
3. Automatic operator
4. Group number

/ LiU IT - Teleservice


2021-09-13
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-13