Göm menyn

Systemunderhåll Oracle - Oraclepatch i juli / Maintenance Oracle - Oraclepatch in July

Det är i juli dags att patcha Oracle igen. Notera att detta tillfälle endast påverkar instansen DGPROD i Oraclehotellet (DGPROD och DGTAL).

2021-07-21 Tillfälle 1 - DGPROD
===============================
Tid: 08:00-10:00
Detta kommer vara ett driftstopp och påverkar:
CVMall, EU Grants, Horizon, Polopoly, StipendieDB, Studentwebbens anslagstavla.

Tid: Förmiddag (preliminärt): Oradev
Detta kommer vara ett driftstopp och berör utvecklingsdatabaserna i instanserna DEVISO1 och DEVISO2.

Närmaste tillfällen efter detta är:
2021-10-20
2022-01-19
2022-04-20

---

It is time to patch Oracle in July. Please note that on this occasion only the DGPROD instance will be affected.

2021-07-21 Occasion 1 - DGPROD
===============================
Time: 08:00-10:00
the system will be unavailable och this will affect:
CVMall, EU Grants, Horizon, Polopoly, StipendieDB, Studentwebbens anslagstavla.


The coming patches are scheduled for:
2021-10-20
2022-01-19
2022-04-20


2021-07-21Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-21