Göm menyn

Förändring kring åtkomst av mailman-listor / Change regarding access to mailman lists

På senare tid har falska prenumerations-anmälningar ökat på mailman-listor. Anmälningarna kommer främst från externa servrar/adresser. För att motverka dessa anmälningar har vi begränsat åtkomsten till personliga/administrativa sidor på mailman som nu kräver att man befinner sig på LiUs nätverk. Om du arbetar i distansläge betyder det att du måste logga in i Forticlient (vpn) för att få åtkomst.

//IT-avdelningen

---
Lately, fake subscription have increased on mailman lists. The registrations come mainly from external servers/addresses. To counteract these subscriptions, we have limited access to personal/administrative pages on mailman, which now requires you to be on LiU's network. If you work in distance mode, this means that you need to log in to Forticlient (VPN) to gain access.

//The IT Division


2021-07-06Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-06