Göm menyn

2021-06-24 21-23: Underhållsarbete Datacenterbrandvägg / Maintenance of Datacenter firewall

Vi kommer under servicefönster uppgradera central brandvägg för servernäten, korta störningar kan förekomma.

/IT-avvdelningen

---

During the service window we will upgrade the central firewall for the server networks, short interruptions may occur.

/The IT Division


2021-06-16
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-16