Göm menyn

Uppgradering av login.liu.se (CAS) 17 juni / Upgrade of login.liu.se (CAS) June 17

Uppgraderingen kommer att påbörjas kl. 9:00 och förväntas vara klar till kl. 10:00. Tjänster som berörs är bl.a. Polopoly, Exam, e-Go m.fl.

/IT-avdelningen
--
The upgrade will start at 9 a.m. and is expected to be completed by 10 a.m. Impacted services include Polopoly, Exam, e-Go and others.

/The IT division


2021-06-15Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-15