Göm menyn

Servicefönster WiFi 2021-05-06 21-01 / Maintenance window WiFi 2021-05-06 21-01

Underhåll av centrala resurser för trådlöst nätverk, påverkar det trådlösa nätet på campus Valla, Norrköping och Malmsten.
/IT-avdelningen

---

Maintenance of central resources for wireless network, affects the wireless network on campuses Valla, Norrköping and Malmsten.
/The IT division


2021-04-28
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-29