Göm menyn

Underhåll av centrala switchar/ Maintenance of central switches

Planerat underhåll av centrala delar av nätverkt 2021-04-08 19-23


Kortare störningar under servicefönstret för många anslutningar mot nätverket på Campus Valla.
Detta påverkar inte nätverket i vårt datacenter.
/IT-avdelningen


---

Planned maintenance of network switches 2021-04-08 19-23


Shorter disturbances under the service window for several connections to the network on Campus Valla.
This does not affect the network in our data center.
/The IT division


2021-04-07
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-07