Göm menyn

*Åtgärdat/Resolved* Medarbetarsidor visas inte på liu.se / employee pages has disappeared

Problemet är nu åtgärdat.
    
Tidigare meddelande:
Flera medarbetarsidor har slutat att visas på liu.se. Omimport av medabetare pågår och problemet väntas vara avhjälpt senare i eftermiddag.

/IT avdelningen

---


The issue is now resolved.
    
Previous message:
Multiple employee pages on liu.se har disappeared. The problem is being resolved and is expected to be solved later this afternoon.

/ IT Division


2021-03-29
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-31