Göm menyn

*Åtgärdat/Resolved* Driftstörning Stream / Disruption of service Stream

(Uppdaterad 2021-02-26 17:08)

Vi ser inte längre några problem med tjänsten utan bedömer problemen som åtgärdade.
Om du nu fortsatt upplever problem efter att du testat med en annan webbläsare och/eller rensat cache/cookies i nuvarande så tar vi gärna emot din felanmälan. 

Tidigare meddelande 2:
Vi inväntar återkoppling från tjänsteleverantören kring status på åtgärd.

Under dagen har vi observerat att problemet är intermittent.
Det finns de som upplever få eller inga problem, medans andra inte kommer vidare från väntrummet utan får error 500-meddelande efter en stund.

Om man upplever problem kan man prova följande alternativ i väntan att problemet är åtgärdat.
- Prova med en annan webbläsare
- Prova igen lite senare

Tidigare meddelande 1:
Det är för tillfället en driftstörning som påverkar tjänsten Stream.


Problemet har rapporterats till tjänsteleverantören

/IT-avdelningen

--
We no longer see any issues with the service and have made the assessment that the issue is resolved.
If you continue to experience problems after you have tested with another browser and/or cleared cache/cookies in the current one, please tell us.

Previous message 2:
We are awaiting feedback from the service provider regarding the status of the remediation action.
During the day we have observed that the problem is intermittent.
There are those who experience few or no problems, while others are stuck in the waiting room and receive an error 500 message after some time.

If you experience the issue, you can try to follow the options until the issue is resolved
- Try a different browser
- Try again a little later

 

Previous message 1:
There is currently a disruption of service affecting the service Stream.

The issue have been reported to the service provider

/The IT division


2021-02-25
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-26