Göm menyn

*Åtgärdat/resolved* Problem med Zoom inloggning / Issues with Zoom login

(Uppdaterad 2021-01-19 08:15)

Det går nu att logga in i Zoom igen med SSO för alla med liu-konto och ingen bekräftelse krävs.

Tidigare meddelande:
Det är för närvarande problem med att logga in på Zoom med vissa konton där man ombeds att bekräfta e-postadressen.

Felsökning pågår.

Om du påverkas av detta kan du anmäla det här:
https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/majorincident?unid=4f2d13e3ea8a4e23b4a7055f091e012a

//IT-avdelningen

---
It is now possible to log in to Zoom again with SSO for anyone with a liu account and no confirmation is required.

Previous message:
There is currently a problem for some accounts when logging into zoom, where you are required to confirm your email address.

Troubleshooting is in progress.

If you are affected by this you can report it here:
https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/majorincident?unid=4f2d13e3ea8a4e23b4a7055f091e012a

//The IT Division


2021-01-14
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-19